Napětí na Radě ČT. Prošla zmínka o opomíjení SPD, Dvořák čelil další kritice ke střetu zájmů

4 měsíce starý 17

Na jednání Rady České televize opět panovalo napětí. Generální ředitel Petr Dvořák sice ustál hlasování o údajném střetu zájmů kvůli angažmá v Leica Gallery Prague, prověřit ho však má z pověření rady dozorčí komise. Ostré výměny názorů spustilo i hlasování o výroční zprávě o činnosti televize, která obsahovala zmínku o neadekvátním prostoru pro hnutí SPD. Ostrou kritiku za špatnou komunikaci i údajné neinformování o potenciálním střetu zájmů si pak vyslechl generální ředitel od své časté kritičky a radní Hany Lipovské.

Jednání rady se odehrávalo v atmosféře spekulací, že se chystají snahy o odvolání ředitele Dvořáka. Ten se o tom sám nedávno zmínil v médiích. Atmosféru na posledním zasedání podpořilo radou schválené usnesení, podle kterého porušil Dvořák zákon tím, že jedno z vyjádření pro radu nechal místo sebe podepsat ředitelem korporátních vztahů a komunikace ČT Vítem Kolářem. Písemné vyrozumění o porušení zákona tak radě dalo možnost o Dvořákově odvolání hlasovat.

V rozhovoru pro poslední časopis Respekt Dvořák mluvil o tom, že se na něj mají chystat kompromitující materiály. Zmínil, že vlastní akcie školící firmy Gopas a jeden z jejích společníků je Ladislav Bartoníček, který je akcionářem a vysokým představitelem PPF.

O majetkových poměrech v souvislosti s firmou Gopas se pak na radě skutečně mluvilo, v narážce na rozhovor je do kritiky ředitele zahrnula radní Hana Lipovská v promluvě k podkladům od dozorčí komise. „Jak ukazuje řada hospodářských indikátorů, které máme i díky nové dozorčí komisi k dispozici, ukazuje se, že Česká televize dlouhodobě bojuje s poklesem finančních prostředků,“ řekla radní s tím, že je to výsledkem mimo jiné zavádění nového standardu pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2, který zaváděla v rámci republiky televize i pro komerční stanice a také zavádění nových kanálů.

„Aby mohla Česká televize těmto problémům předcházet, musí mít fungující dozorčí komisi a musí sama dobře fungovat,“ řekla Lipovská s tím, že je důležitá také fungující komunikace s generálním ředitelem, pro kterého je rada partnerem. Následně se vrátila k údajnému střetu zájmů ředitele Dvořáka. „Já se ptám, jak je možné, že informace o vlastnictví společnosti spolumajitelem PFF měla banka, ale evidentně je neměla a na základě zaslaného životopisu ani nepožadovala v celém období Rada ČT,“ řekla radní s tím, že se hlouběji dívala na společnosti spojené s Dvořákem. „Dovoluji si upozornit na obecně známou notorietu, že pan Bartoníček je jakožto spolumajitel PPF také spolumajitelem televize O2 TV a spolumajitelem TV Nova,“ dodala s tím, že v uplynulých letech byla ČT tím hlavním, kdo financoval DVB-T2. „Udělala tak veledůležitou službu pro další komerční televize. Beneficientem byla i televize zmíněná,“ řekla Lipovská.

Podle ní je třeba zabývat se hospodařením televize či prověřením vztahů, které mohou způsobit ohrožení pozice generálního ředitele a veřejnoprávnosti. „Ale také otázkou, zda je současný generální ředitel schopen naplňovat poslání ČT tak, jak je definuje zákon. Domnívám se, že situace je velmi vážná, bojím se o veřejnoprávní televizi,“ dodala radní Lipovská.

O střetu zájmů Petra Dvořáka se hlasovala už předtím v souvislosti s jeho angažmá v čele správní rady Leica Gallery Prague. To však rada nakonec odmítla. Radní zároveň pověřili dozorčí komisi, aby prověřila výstupy v souvislosti Leica Gallery ve zpravodajství ČT z pohledu možného střetu zájmů generálního ředitele. Čas na to má do konce dubna.

Debatu pak rozvířilo také hlasování o Výroční zprávě o činnosti České televize, která nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Do zprávy se na poslední chvíli dostala zmínka o neadekvátním prostoru pro zástupce strany SPD ve zpravodajských a diskusních pořadech s ohledem na její zastoupení ve sněmovně. To Dvořák odmítl s tím, že pasáž evokující dojem nevyváženosti zpravodajství je v rozporu se zákonem o ČT a kodexem ČT, protože konstatuje pouze účast SPD ve vybraných pořadech a nebere v potaz zastoupení strany na krajské a komunální úrovni.

Podle radního Šarapatky šlo o doplnění na politickou objednávku, navíc v rozporu se zákonem o České televizi. Dodatek do zprávy navrhl vložit místopředseda Daniel Váňa, za kapitolu zprávy odpovídal radní Roman Bradáč. „Z mojí strany došlo k chybě určitě z toho pohledu, že jsem myslel, že se o tom bude ještě diskutovat, že se to vyjasní,“ řekl k řešenému bodu Roman Bradáč. Ten nakonec hlasoval pro jeho odstranění, návrh však neprošel a výroční zpráva tak zůstala v původní podobě i se zmínkou o SPD.

V souvislosti s ohroženou pozicí generálního ředitele se skloňuje i nadcházející volba nových členů do Rady ČT. Členy rady volí Poslanecká sněmovna. Sněmovní volební výbor už zúžil výběr kandidátů na dvanáct. Z nich poslanci na dubnové schůzi vyberou čtveřici radních na čtyři volná místa, která se uvolní k 30. květnu. Svůj mandát neobhajuje vedle Jaroslava Maxmiliána Kašparů ani Jaroslav Dědič. Naopak dosavadní členové Jiří Kratochvíl a Daniel Váňa kandidují znovu. Do Rady ČT se mohou dostat například publicisté Jefim Fištejn a Pavel Černocký, prezident organizace proti odzbrojování Liga Libe Pavel Černý a předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes.

Zdroj