Napětí v ÚSTR: Nastupující šéf je podle posudku plagiátor. Prasečina a kádrování, tvrdí jeho zastánci

3 měsíce starý 142

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) po osmi letech mění své vedení. Do čela státní organizace, která se věnuje vědeckému zkoumání a objasňování éry komunismu a nacismu, nastupuje v květnu její dosavadní zaměstnanec Ladislav Kudrna.

Krátce před jeho nástupem však vyšly najevo problémy, které má podle některých vědců jeho publikace z roku 2010 Bojovali a umírali v Indočíně – První vietnamská válka a Čechoslováci v Cizinecké legii. Ta vyšla nejen knižně, ale posloužila také coby historikova habilitační práce, za níž získal docentský titul.

Konkrétně jde o kapitolu Stručný nástin války v Indočíně 1946–1954, která čítá zhruba 35 normostran. Rok stará analýza tří odborníků z různých institucí ukazuje, že zhruba 22 normostran z tohoto úseku představují „velmi rozsáhlé pasáže dalších autorů“, které Kudrna buď „doslovně, nebo s drobnými stylistickými úpravami převzal“.

Kdo se prací historika Kudrny zabýval:

Jakub Končelík – bývalý děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je členem Katedry mediálních studií a Centra pro mediální studia (CEMES)

Jiří Lach – historik a politolog, působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde byl osm let (do roku 2018) děkanem Filozofické fakulty

Libora Oates-Indruchová – zabývá se dějinami sociologie, pracuje v Sociologickém ústavu na Univerzitě v Grazu v Rakousku

Tito experti jsou zároveň členy Vědecké rady ÚSTR – ta má v ústavu dohlížet na správnost vědeckého bádání a slouží jako poradní těleso ředitele. Při zkoumání práce došli k tomu, že „Ladislav Kudrna se v publikaci dopustil zřejmého plagiátorství a po odborné stránce nelze mít v tomto pochybnosti.“ Za jejich závěry se postavilo i tehdejších zbylých sedm členů Vědecké rady.

Kudrna považuje celé obvinění z plagiátorství za „denunciační“

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Zdroj