Nástup umělé inteligence je nevyhnutelný. Jak se změní náš běžný den?

3 měsíce starý 17

Umělá inteligence je tu s námi už dlouho, ale dosud se o ní nemluvilo tak často jako nyní. Může za to spuštění aplikace ChatGPT, které tohle téma na konci loňského roku dostalo do povědomí širší veřejnosti.

A to i té části, která si myslela, že pro její život není vůbec relevantní. Opak je ale pravdou, s umělou inteligencí se bude každý z nás stále častěji setkávat jak v pracovním, tak i v soukromém životě.

Haló, tady chatbot

A setkáváme se s ní již dnes. Například při zjišťování informací na zákaznické lince. Na druhé straně telefonu totiž už často nesedí živý operátor, ale chatbot, který využívá umělé inteligence a dokáže správně formulovat odpovědi. A bude jich přibývat, dle aktuálního průzkumu společnosti Blindspot Solutions se totiž již v průběhu nadcházejícího roku chystá do podpory zákazníků zapojit technologie, jako je ChatGPT, plných 57 % velkých tuzemských firem.

ChatGPT toho přitom umí daleko více. Uchazečům o zaměstnání může pomoci psát motivační dopisy a životopisy, médiím připravovat zpravodajství, firmám formulovat e-maily, blogy nebo příspěvky na sociální sítě. Zvládne vytvářet osnovy, přepisovat články jinými slovy nebo psát celé práce. Značnou pozornost si proto tyto systémy získaly také v souvislosti s možností automatizovaně vytvářet školní práce.

Pomocník při studiu i práci

Umělou inteligenci dále využívají i systémy, které automatizují firemní procesy, jako je zpracování faktur nebo objednávek, řízení dopravních toků nebo plánování nejefektivnější trasy a skladování zboží s ohledem na náklady a emise CO2. Umělá inteligence může být velkým přínosem i při řízení lidských zdrojů, zejména při náboru a zpracování údajů kandidátů, při vytváření interních znalostních databází nebo například pro přehlednou správu a analýzu docházkových listů.

Naopak uchazeči o zaměstnání se s pomocí umělé inteligence mohou sami otestovat pro budoucí pohovor. Tuto službu na českém a slovenském trhu nově nabízí personální agentura Grafton a platforma Talk2amy. Zájemci v rámci služby zdarma a anonymně získají celkový pohled na svou osobnost, což pomůže nejen v přípravě na pohovor, ale i při samotné volbě zaměstnání.

Od předvídání trendů k osobnímu přístupu

Velký přínos tato technologie vnáší i do oblasti analýzy dat a předpovídání budoucích trendů. Předpovědět například dokáže náklady a časový plán projektu, pracovní vytížení týmů, zájem zákazníků o konkrétní typ služeb či produktů. Schopnosti umělé inteligence v této oblasti se letos prokázaly i při prakticky zcela přesných predikcích výsledků prezidentských voleb společností Blindspot Solutions.

„Stejně jako výsledky voleb, zvládne umělá inteligence také předpovědět, který nově vydaný film by se vám mohl na základě vaší historie shlédnutí líbit, nebo který počítač bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Tím otevírá nové možnosti personalizace.“, říká Ondřej Vaněk, ředitel Blindspot Solutions.

V dohledné době tedy můžeme očekávat, že se například naprosto změní způsob, jakým nakupujeme online. Místo zdlouhavého vyhledávání produktů si jen v chatu popovídáme s virtuálním asistentem vybaveným umělou inteligencí, který nám lidským jazykem navrhne, který produkt je pro naše potřeby ten nejlepší a proč.

Hrozba, nebo příležitost?

Mezi riziky spojenými s nástupem umělé inteligence se nejčastěji uvádí její dopad na trh práce. Ačkoli se někteří pracovníci obávají, že je umělá inteligence v zaměstnání nahradí, odborníci jsou spíše přesvědčeni, že tato technologie může ve skutečnosti pozitivně ovlivnit každodenní život zaměstnanců, podpořit jejich dovednosti a současně zvýšit celkovou efektivitu práce.

O proměnách trhu práce pod vlivem umělé inteligence se dnes hodně diskutuje a situaci se věnuje celá řada předpovědí a studií. Například v březnu společnost Goldman Sachs uvedla, že AI by mohla nahradit ekvivalent 300 milionů pracovních míst na plný úvazek. Studie OECD uvádí, že ohroženo je zhruba 14 % pracovních míst, ovšem řada nových pracovních míst díky těmto technologiím zase vznikne.

Historie ukazuje, že nové technologie na pracovním trhu nejprve někdy vytvoří chaos, ale nakonec množství pracovních míst zvýší. Například plných 60 % dnešních pracovních míst v roce 1940 neexistovalo. Industrializace a automatizace vedly ke vzniku celých nových průmyslových odvětví od automobilů po počítače a v jejich průběhu přibyla nová pracovní místa od řidičů po webové designéry.

AI znamená růst

Skutečnost, že AI spíš dává příležitosti, je vidět například v oboru podnikových služeb. Dle průzkumu oborové asociace ABSL zde aktuálně roboti chvíli zastávají práci, která odpovídá 15 000 pracovních míst. Zároveň ale v oboru funguje 4800 inženýrů, kteří automatizaci a AI programují a zavádí a řada dalších expertů, kteří se věnují vzdělávání či analýzám dat.

„Navíc nedochází k tomu, že by umělá inteligence zaměstnance nahrazovala kompletně, ale spíš je doplňuje a zefektivňuje. Lidskou činnost nahrazuje jen v některých oblastech, jako jsou opakované, rutinní úkoly. A lidé se tak mohou věnovat jiné, zajímavější a kreativnější práci, například rozvíjet nové služby,“ komentuje ředitel ABSL Jonathan Appleton a dodává: „Z našich dat také vyplývá, že centra s nasazenou umělou inteligencí rostou co do počtu zaměstnanců rychleji, a to dokonce dvojnásobným tempem, než kolik činí oborový průměr.“ Mnoho nových produktů a služeb by navíc bez AI pravděpodobně vůbec nevzniklo.

„Pro řadu oblastí lidský kapitál chybí, a proto je potřeba použít AI. Například inteligentní virtuální asistent nákupu na eshopu by nebyl s pomocí lidských sil realizovatelný, potřeba by byly až stovky obsluhujících pracovníků, kteří na našem vyprahlém trhu práce prostě nejsou. Navíc řešení pomocí lidských sil by ani nemělo ekonomický smysl,“ říká Ondřej Vaněk.

Rozmach AI bude tedy pokračovat. Podle zprávy Světového ekonomického fóra o budoucnosti pracovních míst v roce 2023 budou proto specialisté na umělou inteligenci a strojové učení nejrychleji rostoucími pracovními obory.

Celoživotní vzdělávání

Nástup umělé inteligence na pracovištích bude ovšem zaměstnance tlačit k tomu, aby se s ní učili pracovat. Dále se vzdělávat a získávat nové dovednosti je dnes ostatně celoživotním úkolem i kvůli nástupu dalších technologií. Stávající znalosti dnes rychle zastarávají; naučit se pracovat s umělou inteligencí tak pro mnoho lidí bude podmínkou toho, aby zůstali produktivní a své zaměstnání si udrželi.

Přínos umělé inteligence může být ohromný, musíme ale umět předcházet jejím rizikům

Jacob RinglerJacob RinglerZdroj: se svolením VendavoUmělá inteligence tu už zůstane a my musíme pohlídat, aby se společnost rozvíjela stejně rychle jako technologie a aby byla eliminována všechna právní i etická rizika, říká v rozhovoru Jacob Ringler, šéf vývoje společnosti Vendavo, která ve svých řešeních technologie umělé inteligence využívá.

Používáte již v současné době ve svých řešení nějaké prvky strojového učení či AI? K čemu konkrétně?

Ano, pomocí umělé inteligence a strojového učení pomáháme společnostem optimalizovat jejich cenové strategie a zvyšovat jejich příjmy. Naše řešení využívají pokročilé algoritmy a analýzu dat pro poskytování cenových informací a doporučení firmám. Jsme zastánci hybridního přístupu, kdy lidé a stroje spolupracují, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

Jak váš pohled na AI mění příchod generativní AI? Kde vidíte pro Vendavo největší potenciální přínosy?

Osobně jsem byl fanouškem umělé inteligence vlastně od počátku. Již na univerzitě jsem absolvoval řadu kurzů a dokonce jsem programoval různé modely, které se uměly učit. Z hlediska softwarového inženýrství může umělá inteligence výrazně pomoci v oblasti automatizace testů. Z pohledu zákazníků zase mohou výraznou roli sehrát chatboti, kteří umí zintenzivnit interaktivitu, zejména v době, když jsou naše týmy offline, což by mohlo pomoci růstem prodejů i celkové spokojenosti zákazníků.

Jak AI podporuje byznys vašich zákazníků, v čem konkrétně jim pomáhá a jak se to projeví na náplni práce jejich zaměstnanců?

Našim zákazníkům naše řešení využívající umělou inteligenci pomáhají při stanovování cen, což znamená, že náš software analyzuje tržní data, historii prodejů a další relevantní faktory, aby doporučil optimální ceny produktů a služeb. Stejně tak naše algoritmy pomáhají obchodním týmům při vyjednávání se zákazníky tím, že analyzují historická data, chování zákazníků a další faktory a navrhují nejlepší cenové a slevové strategie. Pomáháme také s naváděním k cenám, což znamená, že obchodním zástupcům poskytujeme cenová doporučení v reálném čase, což jim umožňuje přijímat informovaná cenová rozhodnutí během jednání se zákazníky. Pomáháme také s optimalizací cen a analýzou dat. Využitím umělé inteligence a strojového učení můžeme pomoci více podnikům přijímat informovanější cenová rozhodnutí, zefektivnit pracovní postupy a zlepšit jejich hospodářské výsledky. Pokud jde o zaměstnance těchto společností, mělo by jim to usnadnit práci a umožnit jim to také škálovat a zapojit se do dalších oblastí jejich podnikání, jak budou dále růst.

Spatřujete ve využívání generativní AI i nějaká rizika? Jak jim předcházet?

Jistě, existuje několik výzev. Musíme si uvědomit, že modely umělé inteligence musí být vyškoleny na datech, takže v závislosti na tom, jaká data byla použita, může dojít ke zkreslení výsledků. Řešením by zde bylo zajistit, aby data použitá k trénování AI modelů byla prověřená a aby zahrnovala mnoho různých pohledů a názorů. Dalším problémem jsou dezinformace. Umělá inteligence může být použita k vytvoření informací, které jsou nepřesné, což může mít negativní důsledky. Řešení by zde bylo podobné jako v předchozím příkladu, nicméně určitá úroveň kontroly faktů zabudovaná do procesu by byla také výhodná. Dalším příkladem je oblast práva. Na základě toho, jaké údaje umělá inteligence poskytuje, mohou vzniknout právní důsledky v souvislosti s porušením autorských práv nebo pomluvou. Řešením by zde bylo zajistit, aby data používaná k trénování modelů byla veřejná a nebyla chráněna autorskými právy.

Co vás osobně na možnostech generativní AI nejvíce zaujalo a k čemu vy sám využíváte nástroje jako ChatGPT?

Tato technologie tu určitě zůstane napořád. Umělá inteligence a chatboti jsou již nyní hojně využíváni pro různé úkoly, zejména ty, které se opakují. Myslím, že budeme svědky dalších investic do asistentů řízených umělou inteligencí, protože společnosti se snaží vytvořit lepší provozní modely, snížit náklady a uvolnit lidské zdroje pro řešení více nestandardních problémů, které lze případně také automatizovat pomocí umělé inteligence. Vzpomínám si, že jsem na univerzitě absolvoval kurz s názvem "Sociální důsledky komputerizované společnosti". Fascinovalo mě, že větší otázkou než rychlost rozvoje technologie vždy bylo, zda se bude stejně rychle vyvíjet a růst i společnost. Myslím, že právě tento aspekt bude mít největší vliv na to, jak rychle se budou v budoucnu rozvíjet umělá inteligence a chatboti.

Zdroj