Návrat zaměstnanců hutního podniku Liberty Ostrava se opět odkládá. Odbory neočekávají, že se situace v dohledné době změní a li...

před 3 měsíce 86Návrat zaměstnanců hutního podniku Liberty Ostrava se opět odkládá. Odbory neočekávají, že se situace v dohledné době změní a lidé se vrátí zpět do provozů. Nyní z podniku pracuje asi 1000 lidí, část z nich jsou administrativní pracovníci. Potvrdil to dnes předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Doma jsou zaměstnanci od 22. loňského prosince a jejich nástup se každý týden posouvá, protože většina provozů v huti stojí. Huť se dosud nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií. Odbory dostaly příslib, že lidé dostanou výplaty. Další odklad návratu zaměstnanců potvrdila i mluvčí podniku Kateřina Zajíčková.

"Aktuálně situace vypadá stejně, jako byla v minulém týdnu. Teď se připravuje ještě středojemná válcovna, kde by se měly válcovat nějaké tyče. Jinak je situace prodloužená o týden. Z korporátu máme přislíbeno, že budeme mít finance na proplacení výplat," řekl Slanina.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Většina jejích zaměstnanců, stejně jako zaměstnanci jejího dodavatele energií Tameh Czech (dohromady okolo 6000 lidí), je doma. Huť je bez energií, protože Tameh jejich dodávky zastavil.

Do práce v huti chodí celou dobu jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě. Celkem jde asi o 400 zaměstnanců. Před časem se k nim přidalo zhruba 200 pracovníků z provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie. Dalších zhruba 400 lidí jsou podle Slaniny pracovníci administrativy, kteří ale pracují z domova.

Slanina uvedl, že do středojemné válcovny by mohlo nastoupit asi 300 lidí. Očekává, že by se tak mohlo stát přibližně do dvou týdnů. "Tato válcovna se napojila na Veolii, takže taky bude vyhřívaná, je přepojená na zemní plyn, takže pece lze provozovat," řekl Slanina. Podle něj se navíc musí počkat i na dovoz materiálu, z něhož se bude válcovat.

Slanina připomněl, že pokud by se huti podařilo dohodnout se společností Tameh Czech, mohly by pominout překážky na straně zaměstnavatele a lidé by se mohli vrátit do práce. Obnovení výroby by ale i po domluvě s Tamehem trvalo podle Slaniny minimálně dva, spíše tři týdny. Nicméně odbory nemají žádné signály o tom, že by se situace v podniku mohla výrazně změnit. "Nevidím žádné praktické věci, které by směřovaly k tomu, že se blížíme k dohodě s Tamehem. Jsme každý týden ubezpečováni, že jednání probíhají, dnes zaznělo, že probíhají v nějaké větší míře, ale nakolik je to fakt, že to někam spěje, nedokážu z těchto prohlášení vydedukovat," řekl Slanina.

Mluvčí Zajíčková zopakovala, že dokud nebude vyřešena situace se společností Tameh Czech, nelze spustit vysokou pec číslo 3 a ocelárnu, většina zaměstnanců se tak nemůže vrátit do práce. Do poloviny února by podle mluvčí mělo dojít k napojení zemního plynu k novému parnímu generátoru, který umožní bezpečný restart koksárenských baterií. "Nadále se snažíme co nejefektivněji řídit naše cash flow, do čehož spadá například i prodej momentálně nevyužitých zásob našeho koksu a šrotu. Získáme tak finanční prostředky pro naše aktuální podnikatelské aktivity. Potřebné množství zásob vstupních surovin bude zajištěno při rozjezdu vysoké pece. Pokračujeme v jednáních s dodavateli a partnery o nákupu vstupních polotovarů pro válcovací tratě," řekla Zajíčková.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty. (ČTK)
Přečtěte celý článek