Nejhorší veřejná doprava je na Praze 4, vyplývá z průzkumu

před 5 měsíce 96

Praha 4 je obyvateli hlavního města považována za tu část Prahy, která by si zasloužila největší zlepšení, co se týká aktuální infrastruktury MHD z hlediska dostupnosti do zbytku metropole. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury Ipsos pro podcast Insider, který se zaměřil na dopravní situaci v Praze.

Dostavbu metra D vnímá jako prioritní 73 % dotazovaných obyvatel Pražanů a pro více než polovinu se jedná o nejzásadnější ze všech infrastrukturních projektů veřejné dopravy v Praze. 43 % vnímá rozvoj nových stanic a linek metra jako problematický. To, že by v ČR měly být urychleny povolovací procesy u dopravních projektů i za cenu omezení diskuze s památkáři, ekology apod., si myslí 57 % Pražanů.

Proč se nestaví?

Jako rozhodující faktor, který nejvíce limituje rozvoj dopravní infrastruktury v Praze, vidí respondenti dlouhé povolovací procesy a rozhodovací lhůty (83 %). Mezi jinými zmiňují památkáře, ekology a další účastníky povolovacích řízení (77 %). O něco méně problematicky vnímají finanční náročnost projektů nebo rychlost samotné výstavby.

Více než polovina Pražanů proto uvádí, že by v ČR měly být urychleny povolovací procesy i za cenu omezení možností pro vyjádření všem stranám.

Vadí výluky a pomalý rozvoj

Stejně jako v případě všech velkých měst, je i v Praze funkční hromadná doprava klíčová. V Praze je MHD suverénně nejvyužívanějším způsobem přepravy – pravidelně slouží 87 % Pražanů, častěji pak ženám (91 %) a mladým ve věku 18 až 24 let (96 %).

Četné využívání MHD se ale není zárukou spokojenosti s jejím stavem a rozvojem. U nadzemních spojů uvádějí jako nejvíce problematickou četnost výluk a oprav (38 %), ale také vzhled a kvalitu stanic (30 %). Naopak vzhled a kvalita vozů je nejméně problematickou oblastí (20 %). Tento názor je ještě silnější u Pražanů starších 60 let, kde je s vozy spokojeno 85 % z nich.

V případě podzemní dráhy je nejsvízelnější pomalý nebo chybějící rozvoj nových stanic a linek metra. Jako problematický ho vnímá 43 % dotázaných. Oproti tomu četnost intervalů mezi jednotlivými spoji vidí bezproblémově 84 % Pražanů.

Neobsloužený jih města

Průzkum také ukázal, že co se potřeby rozvoje dopravní infrastruktury MHD týče, nejsou si všechny městské části rovny. Zatímco Praha 2, Praha 7 (obě 3 %) nebo Praha 3 (4%) si větší pozornost zaslouží jen minimálně, v případě Prahy 9 (12 %), Prahy 10 (14 %) a Prahy 4 je to naopak. Poslední zmiňovaná část, pod kterou spadají čtvrti jako Nusle, Krč nebo Michle, si větší péči zaslouží podle 17 % dotazovaných.

Úlevu Praze 4 by mělo mimo jiné přinést dokončení metra D, jehož dostavbu vnímá jako prioritní 73 % Pražanů. V žebříčku klíčových projektů veřejné dopravy v Praze se umístil s velkým odstupem na prvním místě. Více než polovina dotázaných (53 %) pak metro D považuje za vůbec nejzásadnější projekt. Podzemní dráha obsadila i druhé místo – nové linky metra E/O považuje za klíčové 56 % obyvatel metropole.

Sběr dat byl proveden od 17. ledna do 23. ledna na reprezentativním vzorku 1 050 obyvatel Prahy starších 18 let. Průzkum provedla výzkumná agentura Ipsos prostřednictvím panelu Populace.cz.

Přečtěte celý článek