Někteří majitelé Apple Vision Pro si stěžují na praskající sklo

před 1 měsíc 73
https://images.unsplash.com/photo-1706990769341-d450bb0c52b7?q=80&w=1974&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Někteří majitelé headsetu za 3 500 dolarů řeší nepříjemné potíže – na skle předního krytu se vytvořila tenká vlasová prasklina.

The post Někteří majitelé Apple Vision Pro si stěžují na praskající sklo first appeared on oTechnice.cz.

Přečtěte celý článek