Nestíháte si vybrat v práci zbytek dovolené? Firma vám ji může nařídit, i když nechcete

4 měsíce starý 90

Zpozornět by při čtení následujících řádků měli i ti, kdo stále nemají vybranou letošní dovolenou. Pokud jste si ji ještě nenaplánovali a její termín neoznámili v práci, pak vězte, že je nejlepší udělat tak co nejdříve. Vyhnete se tak tomu, že ji budete čerpat, aniž byste chtěli, a v termínu, který by vám nevyhovoval.

Nejčastěji si lidé vybírají dovolenou v létě. Nicméně blíží se vánoční svátky, druhá nejžádanější doba dovolených, během které lidé chtějí trávit čas s rodinou. Abyste se vyhnuli dohadům, který z členů kolektivu má na oddych od práce větší nárok, jednejte včas.

V opačném případě místo chvil strávených s nejbližšími u pohádek a cukroví můžete dostat nařízené volno, kdy budete z okna mávat dětem odcházejícím do školy podzimní plískanicí. Šéf má totiž zákonné právo vám dovolenou s ohledem na plynulý provoz na pracovišti nejen neschválit, ale může vám ji i nařídit podle toho, jak sám určí.

Dovolenou lze dostat příkazem

V době, kdy si dovolenou přejete, už ji mohou mít zamluvenou kolegové, kteří byli rychlejší. A tak vám šéf jednoduše vybere volný termín podle toho, jak se to nejvíc hodí firmě. „Zaměstnavatelé mají právo plánovat směny a potřebují mít v provozu vždy dostatek lidí. Z pohledu zákoníku práce jsou to tedy oni, kdo určují, kdy si zaměstnanci mohou udělat prázdniny,“ upozorňuje web Prace.cz.

Musí přitom ale dodržet stanovené podmínky: „Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době,“ říkají stránky Pracomat.cz a současně uvádějí: „Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.“

Kdy dovolenou nařídit nelze

Nadřízení podle zákona nesmí nařídit dovolenou v době, kdy jsou pracovníci dočasně neschopní práce ze zdravotních důvodů, čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo v době, kdy zaměstnanci vykonávají vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení.

Co s nevyčerpanou dovolenou?

Samozřejmě i v lepších firmách se stane, že dovolenou zaměstnanci vyčerpat nestihnou a vzhledem k vytížení a množství zakázek ani není možné je postrádat v provozu. Takže jim na konci roku stále dovolená zbývá. Co s tím?

Pokud byste rádi, aby vám váš chlebodárce nevyčerpané dny dovolené proplatil, pak vás nepotěšíme. Taková varianta se připouští pouze v případě ukončení pracovního poměru.

Ale je možné vám nevyčerpané dny dovolené převést do dalšího roku. Ovšem má to svá pravidla: „Loňská dovolená se čerpá podle jiných pravidel. Zákoník práce totiž firmám výslovně ukládá, aby nejpozději do poloviny nového roku určily, do kdy si lidé mají loňskou dovolenou vybrat,“ připomíná Prace.cz.

Zdroj