NFNZ: Bez nezávislých médií je demokracie nemožná

4 měsíce starý 14

Více než polovina české internetové populace (53 %) považuje nezávislost médií za klíčovou pro demokracii. Jen minimum respondentů ale ví, kdo média v Česku vlastní. Vyplývá to z výsledků studie Zpravodajství v digitálním věku 2020, části zaměřené na důvěru ve zpravodajství a šíření dezinformací, na které již druhým rokem spolupracoval Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere.

„Ukázalo se, že lidé velmi silně vnímají roli vlastníků médií. Více než polovina respondentů považuje za důležitý pro důvěryhodnost zpravodajství fakt, že vlastník média není osoba spojená s politikou nebo prosazováním obchodních zájmů. Pokud médium patří politikům, a to i regionálním, nebo oligarchům, lidé to skutečně vnímají jako možné ohrožení nezávislostí,“ komentoval průzkum Josef Šlerka ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

Nielsen Admosphere se tématu důvěryhodnosti zpravodajských webů a fake news věnuje dlouhodobě. „Cílem je lépe porozumět vnímání tohoto fenoménu ze strany české veřejnosti a zjistit míru obav z jejich šíření a schopnosti takový druh informací v rámci ostatních zpráv rozpoznat,“ říká Hana Friedlaenderová z Nielsen Admosphere.

Více než polovina české internetové veřejnosti (61 %) vnímá jako důležitý atribut důvěryhodnosti zpravodajských zdrojů to, že jejich vlastníci nejsou spojení s politikou nebo prosazováním obchodních zájmů. Za vlastnické struktury, které nejvíce ohrožují nezávislost médií, projevující se například cenzurou článků, témat, osob nebo snahou manipulovat veřejným míněním považuje česká veřejnost v prvé řadě média vlastněná či ovládaná vládními nebo jinými vysoce postavenými politiky, média vlastněná či ovládaná politiky na krajské či komunální úrovni a média vlastněná oligarchy.

O tom, že vlastnictví českých médií oligarchy ohrožuje jejich nezávislost, je přesvědčeno 54 procent české (internetové) veřejnosti, zatímco pouhých 9 procent s tímto výrokem nesouhlasí. Pro 65 procent internetové veřejnosti je znalost vlastnické struktury zpravodajských zdrojů, které pravidelně sledují, důležitá. Alarmující však je, že pouze 6 procent z těch, kteří zprávy sledují pravidelně alespoň jednou týdně na webu, ví, komu jimi sledovaná média patří.

Zdroj