Nouzový stav byl protiprávní, řekli po soudu i žalobci

3 měsíce starý 12

Po soudech se také žalobci z Obvodní státního zastupitelství pro Prahu 1 přiklonili na stranu odborné veřejnosti, která považuje vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru letos v polovině února za protiprávní.

K tomuto kroku přistoupila vláda premiéra Andreje Babiše, i když k dalšímu prodloužení nezískala potřebný souhlas Poslanecké sněmovny.

Babišův kabinet to zdůvodnil tím, že ho o to požádali hejtmani. Už dříve však Městský soud v Praze a poté i Ústavní soud řekly, že žádost hejtmanů nebyla žádným novým věcným důvodem, a došlo tak k pokračování nouzového stavu.

A k podobnému závěru dospěl také státní zástupce z Prahy 1 Jan Vychyta. Právě k němu doputovalo trestní oznámení, které v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v polovině února podal advokát Petr Němec.

Chtěl v něm, aby žalobci prověřili, zda nebyly postupem vlády spáchány trestné činy - zneužití pravomoci úřední osoby, případně maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

Žalobce Vychyta uvedl, že dané jednání vlády není možné spatřovat jako trestné.

„Mám za to, že v předmětném jednání absentuje kvalifikovaný úmysl, respektive zákonem předpokládaná pohnutka způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch,“ vysvětlil státní zástupce.

Přesto však žalobce dále konstatoval, že vláda obešla ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Tím, že nouzový stav vyhlásila, i když předtím nezískala souhlas Poslanecké sněmovny.

„Považuji předmětné jednání vlády za protiprávní,“ uvedl žalobce Vychyta.

Advokát Němec, jenž trestní oznámení podal, podotkl, že s tímto závěrem žalobce mohou dále pracovat například podnikatelé, kterým kvůli nouzovému stavu škoda.

„Může to dobře posloužit podnikateli, který měl tedy zbytečně zavřeno a vznikla mu škoda. Ten to může otevřít lépe než já, protože má jasnou škodu způsobenou protiprávním postupem vlády. To je ale boj jiných advokátů a nakonec bude hlavně civilní, ne trestní,“ dodal Němec.

Nouzový stav, kterým se zabýval soud i státní zástupce, trval do 27. února. A okolnostmi jeho schválení a také tím, že byl protiprávní, se zabýval rovněž Ústavní soud. Obrátila se na něj skupina senátorů. A také Ústavní soud uvedl, že vláda obešla Sněmovnu.

Poté, co zmíněný nouzový stav 27. února skončil, Babišova vláda ho vyhlásila znovu a trval až do 28. března. Aktuální nouzový stav je do 11. dubna. Minulý týden k tomu vláda získala souhlas Sněmovny.

Zdroj