Nová metoda odhalí koronavirus rychleji než běžné testy. Hledá ho v odpadních vodách

5 měsíce starý 17

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT) vyvinuly unikátní analytickou metodu, která zřejmě odhalí nákazu koronavirem výrazně dříve než pomocí klinických testů. Metoda měří obsah částic koronaviru v odpadních vodách.

Lidé totiž často začínají virus vylučovat ve stolici několik dní předtím, než se u nich nákaza projeví. Nová metoda je navíc zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování, je výrazně levnější a umožňuje sledovat také šíření nových mutací.

Pilotní monitoring probíhal od loňského července ve 14 lokalitách v blízkosti různých objektů, jako jsou třeba sídliště, centrum Prahy, Letiště Václava Havla nebo nemocnice a obchodní centrum. „V současné době je monitoring rozšířen i o další důležitá odběrová místa stokové sítě a odběr vzorků probíhá častěji, a to dvakrát až třikrát týdně,“ uvedl Petr Sýkora, technický ředitel Pražských vodovodů a kanalizací.

Z  klinických dat vyplývá, že minimálně 45 % pacientů s nemocí covid-19 vylučuje ve stolici RNA viru SARS-CoV-2, a  to i v  případě, že netrpí průjmovými obtížemi, popř. nevykazují vůbec symptomy onemocnění covid-19. Některé studie uvádějí i  vyšší zastoupení těchto pacientů, a to až stoprocentní. Data získaná z odpadních vod mohou indikovat vývoj epidemie až s dvoutýdenním předstihem oproti klinickým datům, a to i přesto, že pacienti s covidem-19 vylučují virovou RNA ve stolici později, než je detekovatelná v horních dýchacích cestách.

Problém však může znamenat skutečnost, že specifické množství virových částic se může u jednotlivých pacientů lišit až o několik řádů. Jednotná také není doba, po kterou lze SARS-CoV-2 detekovat ve stolici. Ta se typicky pohybuje mezi 14 a 21 dny, ale může i  přesahovat 30 dní. Studie, na které se PVK odvolává, ale přesto dokazují vysokou výpovědní hodnotu dat z odpadních vod. „Výsledky ukazují, že především v obytných oblastech data z odpadních vod velmi dobře korelují s epidemickou situací. V řadě případů byly nárůsty počtů kopií virové RNA pozorovány s  předstihem 1 až 2 týdny oproti datům z  klinických testů,“ vysvětlil docent Jan Bartáček z VŠCHT.

„Výsledky projektu předčily naše očekávání. Chtěl bych poděkovat celému týmu, který devět měsíců pečlivě monitoroval nejen odpadní vody, ale také studoval mezinárodní studie publikované k  tomuto tématu. Věřím, že projekt může významně pomoci v boji s pandemií nejen v hlavním městě, ale po celé České republice,“ doplnil Petr Mrkos, generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací.

Výsledky devítiměsíčního monitoringu budou nyní diskutovány s  Hlavní hygienickou stanicí hlavního města Prahy a  Státním zdravotním ústavem. Bartáček však upozorňuje, že data jsou jen předběžná. „Rozsah vzorkování zatím není dostatečný pro kvalitní epidemiologický výzkum, který by mohl být využitý pro řízení epidemiologických opatření na území konkrétních měst, případně celé České republiky. Proto v současné době hledáme podporu pro mnohem rozsáhlejší monitoring (častější vzorkování na více lokalitách),“ dodal.

Foto: Echo24.cz

Zdroj