Novela zákona o cenách má upravit působnost institucí či pravidla pro pokuty

před 2 týdny 35

foto Ilustrační foto - Jednání vlády, 3. ledna 2024, Praha. Zleva premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura před začátkem jednání.

Praha - Upravit působnost institucí, které kontrolují ceny, nebo změnit pravidla pro ukládání a vymáhání pokut má novela zákona o cenách, kterou vypracovalo ministerstvo financí (MF). Úřad také navrhuje, aby se v souladu se směrnicemi Evropské unie opět zavedl seznam nepotravinářského zboží, u kterého by měli obchodníci povinnost kromě prodejní ceny uvádět i měrnou cenu, tedy cenu za jednotku zboží. Novelu zákona ve středu projedná vláda.

Jednou z hlavních změn, které novela zákona přinese, je podle MF odstranění případů, kdy se překrývají působnosti institucí zabývajících se cenami. Obecní a krajské úřady by nově kontrolovaly jen dodržování cenové regulace, kterou na základě cenového výměru MF obce a kraje samy přijaly. "Navrhovaná právní úprava zvýší předvídatelnost výkonu kontrolní pravomoci a ve výsledku bude bránit zbytečné administrativní zátěži kontrolovaných subjektů," sdělilo MF v důvodové zprávě.

Kromě toho by se úprava měla týkat pravidel pro stanovení výše pokut u přestupků s nepřiměřeným majetkovým prospěchem a měla by se zvednout horní hranice pokuty v případě přestupků za řádné nevedení cenové evidence cenově regulovaného zboží. Příjem z pokut by se tak mohl zvýšit, podle MF ale bude rozdíl zanedbatelný. Pokuty pak bude vymáhat obecný správce daně, tedy příslušní celní úřad. Pokuty, které sám uložil, budou vymáhat i Specializovaný finanční úřad, kraj a obec.

Dále by se mělo opět stanovit zboží, u kterého by obchodníci uváděli i měrnou cenu. To, že závazný seznam v ČR aktuálně neexistuje, je podle MF v rozporu se směrnicí Evropské unie. "Je však nutné podotknout, že fakticky většina obchodníků (v ČR) prodávané nepotravinářské zboží měrnou cenou v současné době dobrovolně označuje," sdělil v důvodové zprávě úřad.

Novela zákona o cenách je součástí Plánu legislativních prací vlády za minulý rok. Zákon o cenách byl dosud novelizován více než dvacetkrát.

Přečtěte celý článek