Novinky kolem nouzového stavu, opatření a očkování - můj dnešní rozhovor pro Parlamentní listy: 1) V pátek jste ve Sněmovně jm...

5 měsíce starý 24
Novinky kolem nouzového stavu, opatření a očkování - můj dnešní rozhovor pro Parlamentní listy:

1) V pátek jste ve Sněmovně jménem SPD navrhl zrušení nouzového stavu. Sněmovna Váš návrh hlasy poslanců všech ostatních stran zamítla. Co na to říkáte?

Potvrdilo se, že je SPD jedinou opoziční stranou ve Sněmovně. To, že poslanci hnutí ANO hlasovali proti zrušení nouzového stavu, chápu, protože jejich vláda nouzový stav navrhla. Ale to, že se všichni poslanci nově vznikající vládní pětikolalice (ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP09 a Piráti) při hlasování alibisticky zdrželi, to považuji za absolutní selhání. To nemá nově vznikajicí vládní koalice jasný názor na tak zásadní věc jako je vyhlášení či zrušení nouzového stavu? Oni neví, jak se k tomu postavit? Tihle chtějí vládnout? Způsobem, že lavírují u nejzásadnějších témat, která zajímají a ovlivňují životy všech občanů? To je opravdu velmi negativní zpráva pro další vývoj v naší republice... Myslím, že tímto přístupem nově vznikající vládní koalice musí být zklamaní i jejich voliči. Nečekají nás světlé zítřky. Tyto strany nejsou připraveny vládnout, když se alibisticky bojí zásadních rozhodnutí.

Hnutí SPD prostřednictvím svého zástupce podalo ve středu správní žalobu proti nejnovějším vládním opatřením, konkrétně proti tomu, že vláda diskriminuje zdravé neočkované lidi, kteří nejsou infekční, protože mají například negativní PCR test. Přesto tito lidé nemůžou chodit například do restaurací či se účastnit dalších oblastí společenského života.

Vzhledem k tomu, že je SPD jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje zrušení nouzového stavu a výše uvedená řešení, tak jsem veřejně vyzval organizátora demonstrací z iniciativy ChcíplPes a vedení dalších mimoparlametních politických stran, které se těchto akcí účastní, jako je Trikolóra, Volný blok atd., aby veřejně podpořili SPD a aby vyzvali jejich voliče a občany na jejich demonstracích k podpoře SPD, aby nám tím pomohli vytvořit ve Sněmovně větší tlak na vládu a na ostatní strany. Stejně tak vyzývám Roberta Šlachtu z Přísahy. A velmi mě zklamalo, že vedení těchto stran a iniciativ odmítá SPD v našem úsilí veřejně podpořit. Proč v takto těžké době politikaří a tříští nadále síly? Přitom teď po volbách není na další čtyři roky nikdo jiný v Parlamentu než SPD, kdo hají podobné zájmy. Teď po volbách už je zbytečné podporovat Trikolóru, Volný blok nebo Přísahu, protože nejsou v Parlamentu a nemají tím pádem na nic vliv. Znovu tedy vyzývám vedení těchto stran, aby na jejich demonstaci 28.11. i na dalších jejich veřejných akcích a na jejich sociálních sítích veřejně a hlasitě vyzvali všechny občany k podpoře SPD, abychom zatáhli za jeden provaz. Sjednocení tohoto proudu formou podpory SPD je ten první a zásadní krok, který je nutné udělat. Čas běží, občané mají velké problémy, a nesmíme ztrácet čas. Musíme být na jedné lodi a tou jedinou lodí v tomto názorovém spektru je v Parlamentu po volbách SPD, to je prostě fakt, tak rozhodli voliči.

2) A proč chcete zrušit nouzový stav? Co vám na vládních opatřeních vadí?

Hnutí SPD nepodporuje vyhlášení nouzového stavu, protože ho vláda v minulosti zneužila pro plošná opatření a lockdowny, které podle našeho názoru nevedou k cíli. Nesouhlasíme ani se zákazem vánočních trhů. Opatření lze realizovat bez nouzového stavu na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona. Je nutné vrátit možnost bezplatného testování a především soustředit úsilí na ochranu rizikových skupin. Především rizikovým skupinám je nutné umožnit testování na protilátky. Pracovat s touto skupinou musí praktičtí lékaři, kterým je nutné dát možnost rychle aplikovat dostupné léky na covid. Když je někdo negativní při testování, tak by měl být na stejné úrovni jako očkovaný. Odmítáme segregaci neočkovaných a říkáme jasné NE diskriminaci zdravých neočkovaných lidí. Vláda tímto hrubě porušuje práva občanů. Nechat se očkovat či neočkovat má být svobodnou volbou každého občana. Vláda ANO v demisi přijímá další nesystémová protiepidemická opatření. Není žádný důvod pro ukončení testování a pro konec používání antigenních testů, a naopak je potřeba uznávání protilátek a negativních testů jako dokladu bezinfekčnosti.

3) V poslední době se čím dál častěji diskutuje v souvislosti s nepříznivým vývojem pandemie o zavedení povinného očkování, přinejmenším pro některé obory jako je zdravotnictví nebo sociální služby. Jaký je váš postoj k zavedení této povinnosti?

Povinné očkování je podle našeho právního názoru jasně v rozporu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, jíž je Česká republika signatářem. Podle čl. 5 této úmluvy je totiž možné provést jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví, pouze pokud k němu dá daná osoba svobodný a informovaný souhlas. „Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat,“ píše se v článku 5. Na to již mimochodem před lety upozornil prezident České lékařské komory Milan Kubek, který řekl: „Můžu uklidnit všechny lékaře, že pokud by je někdo nutil a oni se nechtěli nechat oočkovat a pokud by jim někdo chtěl vyměřit nějakou pokutu, tak se mohou odvolat, podat správní žalobu, můžeme se obrátit na Nejvyšší správní soud, a i kdybychom to měli dotáhnout k Evropskému nejvyššímu soudu pro lidská práva, tak Lékařská komora lékaře na holičkách nenechá. Ať se každý rozhodne podle svého svobodného rozhodnutí, podle svých informací a nepodléhá žádnému nátlaku.“

My odmítáme diskriminaci neočkovaných. Ať se každý rozhodne dle svého uvážení. Podle nás nelze nikoho nutit, aby riskoval své zdraví a ztrátu života proti své vůli. Nové léky a očkování prochází dlouhodobým zkoumáním a testováním, to u vakcín proti covid-19 není. Navíc Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) ohlásil 8 684 nežádoucích reakcí na očkování včetně 122 možných úmrtí. Řada lidí může mít i dostatek protilátek a očkování pak může poškodit jejich zdraví. Také je zajímavé, že ti, kteří varovali před povinným očkováním, byli označováni za konspirátory a šiřitele dezinformací a fake news, a to i na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Zdroj