Nový důkaz o spolupráci Babiše s StB. Slovenský archiv objevil kartu agenta Bureše

3 týdny starý 4

Slovenský Ústav paměti národa objevil ve svých sbírkách statistickou kartu, kterou zavedla StB na svého agenta Bureše. Ústav tuto archiválii může použít jako nový důkaz u soudu, u kterého se Andrej Babiš brání nařčení, že byl agentem komunistické tajné policie. Zprávu přinesl server Seznam Zprávy.

Slovenský archiv kartu objevil při třídění kartoték. Statistická karta je významný objev, protože se její vytváření řídilo jasně danými pravidly. Obsahuje například číslo svazku daného spolupracovníka, datum jeho registrace či pozici a potvrzuje tak, že Andrej Babiš byl agentem StB. Jsou na ní také jména řídících důstojníků agenta Bureše - Júliuse Šumana, Františka Hákače a Andreje Kuľhy.

Právě tito bývalí členové tajné policie v minulosti pomohli Andreje Babiše očistit, když před soudem uvedli, že předložené dokumenty jsou falšované.

V minulosti byl jedním z klíčových důkazů registrační protokol, podle kterého byl Andrej Babiš naverbován do služeb StB ve vinárně U Obuvníka v listopadu 1982 pod registračním číslem 25085. Takto se pak objevuje ve 12 různých svazcích StB. Podle nově objevené statistické karty se Babiš stal agentem dobrovolně a spolupracoval s tajnou policií až do června 1988, kdy spolupráci přerušil, kvůli dlouhodobému pobytu v Maroku. Z tohoto království na severozápadě Afriky se pak vrátil zpět do Československa až po revoluci. Nový dokument tak potvrzuje předchozí důkazy.

"Význam karty coby důkazního materiálu je nezanedbatelný. Byl to zásadní dokument, který tajná policie používala k evidenci svých spolupracovníků. Jeho vyplňování vycházelo z pevně daných pravidel," uvádí Seznam Zprávy.

Podle nově objeveného dokumentu spadal pod XII. správu StB v Bratislavě. Zde ho řídilo jedno z oddělení hospodářské kontrarozvědky zaměřující se na pracovníky podniků zahraničního obchodu. Babiš pracoval tehdy pro Petrimex.

„Údaje korelují s údaji v registračním protokolu, kde se v chronologickém pořadí evidovaly všechny typy svazků StB, a s údaji ze svazku tajného spolupracovníka,“ uvedl pro Seznam Zprávy ředitel kanceláře ÚPN Jerguš Sivoš.

ÚPN předložilo kartu jako důkaz soudu v prosinci minulého roku. Soudy na Slovensku věc řeší od roku 2012, kdy se Andrej Babiš podal žalobu, že je veden ve svazcích StB neoprávněně. Slovenský ústavní soud však v roce 2017 vrátil věc k projednání Krajskému soudu v Bratislavě s odůvodnění, že k výpovědí příslušníků bývalé tajné policie nemá používat jako důkaz. V roce 2019 pak naopak soudy rozhodly, ve prospěch ÚPN, ale Ústavní soud věc vrátil k projednání, kvůli Babišově právu na spravedlivý proces. Podle Ústavního soudu se tehdy soudy nižší instance nevypořádaly z předchozí námitkou Ústavního soudu, zda má být žalovanou stranou ÚPN. Obrátil se také na Evropský soud ve Štrasburku, ten se však věcí odmítl zabývat.

Zdroj