NS: Smlouvy mezi podnikateli lze zkoumat z hlediska dobrých mravů

5 měsíce starý 16

Brno - Takzvaný korektiv dobrých mravů lze výjimečně uplatnit i na vztahy mezi podnikateli, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Zabýval se konkrétně úvěrem, který podnikateli - fyzické osobě poskytla nebankovní společnost. Podmínky asi patnáctinásobně převyšovaly běžnou úrokovou sazbu. Rozhodnutí je dostupné na webu NS.

"Jsou-li právním jednáním porušeny principy dobrých mravů, uplatní se tento korektiv i ve vztazích mezi podnikateli. Porušení korektivu dobrých mravů má za následek absolutní neplatnost právního jednání," stojí v rozhodnutí.

Zároveň ale soud zdůraznil, že případný závěr o absolutní neplatnosti smluvních ujednání bude výjimečným zásahem. Vždy musí být odůvodněn mimořádnými okolnostmi konkrétního případu.

Konkrétním sporem, který dospěl k nejvyšší instanci, se původně zabýval Krajský soud v Ústí nad Labem. Úroková sazba podle něj byla v rozporu s dobrými mravy. Odvolací Vrchní soud v Praze ale dospěl k závěru, že korektiv dobrých mravů nelze uplatňovat u smluv uzavřených v rámci podnikání. Podle NS to však vyloučit nelze, vrchní soud tak musí spor znovu otevřít.

Současně je třeba zkoumat, zda dlužník smlouvu neuzavřel v postavení spotřebitele a zda se neuplatní i právní úprava zákona o spotřebitelském úvěru, případně zda dlužník neuzavřel smlouvu jako podnikatel v postavení slabší strany.

Zdroj