O historické budoucnosti Ruska a Ukrajiny

1 měsíc starý 17

27. 7. 2021

čas čtení 3 minuty

  • Putin svým esejem o Ukrajině odmítl právní základy vztahů se všemi postsovětskými státy. 
  • Prohlásil také válku proti Ukrajině za oprávněnou. 
  • Rusové musejí tento archaický přístup vedoucí zemi do mezinárodní izolace odmítnout. 

Esej Vladimira Putina o Rusku a Ukrajině vypovídá mnohem více než jen o svém záměrném tématu, napsal Grigorij Javlinskij. Pojednává o vztazích Ruska s bývalými sovětskými republikami obecně a o vztahu Ruska ke světu. A navrch ještě o Rusku samotném a jeho stále archaičtějšímu postoji k libovolným otázkám.

Že jde o fundamentálně imperialistickou výzvu existenci nejen Ukrajiny, ale i všech ostatních sousedů Ruska, bylo jasné již druhý den po zveřejnění, takže Kreml výslovně prohlásil, že kromě Ukrajiny se to nikoho netýká. Jenže Putin učinil stejné prohlášení, když provedl invazi do Gruzie, což snižuje přesvědčivost čerstvého vyjádření.

Také šlo ve dvojím smyslu o výzvu světu. Na jedné straně text nebere v úvahu reálné rozložení sil ve světě a principy, podle nichž zbytek světa funguje. Na druhé Putinův projev a uvažování, z nějž vyšel, naznačují, že Rusko může jednat, jako by se nic z uvedeného na něj nevztahovalo, že může a musí jít vlastní cestou a ignorovat jak Evropu, tak Asii. Tím se ale odsuzuje k izolaci a bezvýznamnosti.

Jde také o výzvu Rusku a Rusům nejen proto, co znamená pro jejich budoucnost, ale také z toho důvodu, že se text objevil těsně před volbami, což Rusy nutí, aby buď vyjádřili výslovný souhlas s Putinovými plány a podíleli se na nich, nebo dali hlasováním najevo odmítnutí.

Podle Putinovy nové politické doktríny vyjádřené v textu nemá ukrajinský stát právo na významnou část území, které se v tuto chvíli nachází uvnitř jeho hranic, snaží se "ukrajinizovat" miliony etnických Rusů a rok 2014 je nahlížen jako nepřátelské převzetí Ukrajiny Západem, které Rusko ohrožuje.

Ze všech uvedených důvodů se Putinova doktrína ve skutečnosti týká všech postsovětských republik, neboť ruský prezident odmítl veškerý právní základ vztahů s těmito státy po roce 1991.

A co je ještě vážnější, politický obsah Putinova eseje je jasný. Válka proti Ukrajině v té či oné formě je zcela odůvodněná, protože je v zájmu Ruska a etnických Rusů na území Ukrajiny. Jeho slova mají Rusy mobilizovat kolem agresivního šovinistického imperialismu na základě nebezpečného etnického nacionalismu.

Nedostatečné chápání historických lekcí a požadavků doby dokumentuje etnokulturní nacionalismus, šovinismus, nomenklaturní přístup a chybějící respekt pro druhé.

Model, které současné Rusko nabízí sousedům, je v zásadě obdobný Asadovu režimu v Sýrii. Stojí pouze na hrubé síle. Jde o pokus vrátit se do časů Josifa Stalina.

Abys se posunuli vpřed, Rusko a Rusové musejí nejen odmítnout tyto principy, ale také napravit Putinovy omyly. Je třeba přehodnotit otázku anšlusu Krymu a agresivní politiku v Donbasu. A také je třeba uznat, že jediná naděje Ruska na lepší budoucnost spočívá ve vztazích s Evropou.

Putin může ignorovat hlasy Rusů, kteří se vysloví proti jeho politice, ale historie je ignorovat nebude. Tito lidé vystoupí za opětovné spojení se světem 21. století místo za izolaci a odmítnou se podílet na pokusu o obnovu stalinismu, nebo dokonce ještě archaičtější formy vlády.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

42

Zdroj