O včerejším rozhodnutí Ústavního soudu ohledně valorizací důchodů už asi všichni víte. Je dobré si ale shrnout ty nejdůležitější...

před 4 měsíce 69
O včerejším rozhodnutí Ústavního soudu ohledně valorizací důchodů už asi všichni víte. Je dobré si ale shrnout ty nejdůležitější argumenty, proč nám dal soud za pravdu a shodil ze stolu stížnost opozice. Zkusím to krátce sepsat.

1️⃣. Naše zvyšování důchodů bylo mnohem spravedlivější a sociálně citlivější než v minulosti. Nově totiž mimořádná valorizace (chcete-li navýšení) důchodu přidávala více těm, kdo pobírali nejnižší důchody. Jim pomohla každá koruna a tento systém daleko lépe naplňuje smysl mimořádné valorizace. V krizi se přeci musíme prioritně postarat o ty, kdo to sami nezvládnou a naopak zásluhy za vyšší odvody zohlednit zejména při průběžném zvyšování důchodů v normálním časech.

2️⃣. Zodpovědné hospodaření není jen prázdná fráze. Zvyšování důchodů nemůže být zcela odtrženo od toho, co si můžeme dovolit. Kdyby tomu tak nebylo, doplatili bychom na to všichni včetně současných seniorů. Ať již nedostatkem peněz na jiné služby, které potřebují, nebo vysokými úroky za nové dluhy.

3️⃣. Jak se navíc můžete přesvědčit i v grafech, které dám do komentářů, díky valorizaci v roce 2023 jsme nejenže dokázali zachovat kupní sílu důchodců, ale dokonce i mírně rostla. Stejně tak náhradový poměr, což je poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou. Na důchodce tak opravdu nikdo nezapomněl. Odpovědná a solidární vláda ale musí myslet na všechny části společnosti a nikoli pouze na jednu, jak navrhla opozice.

4️⃣. Ta má ale nezpochybnitelné právo se vyjádřit a to jí bylo umožněno. Pokud se jí zdá, že nestihla říct všechny své argumenty, je to pouze její chyba. Mohla využít čas na věcnou debatu místo obstrukcí. Jak konstatoval Ústavní soud, opozice nikdy nesmí zneužívat svá práva tak, aby většině znemožnila demokraticky vládnout, přestože by se jí to mohlo líbit.

Abych to shrnul, verdikt Ústavního soudu potvrdil, že se v dané situaci naše vláda zachovala odpovědně. V zájmu dobré budoucnosti všech občanů naší země a dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému. Doufám, že tento verdikt bude respektovat i opozice. Byl bych mnohem raději, kdyby s námi dokázala mluvit i konstruktivně a nosit své vlastní proveditelné návrhy místo neustálých útoků na všechno a všechny. Například na její představu důchodové reformy čekáme dodnes. Až bude připravena k rozumné debatě, dveře má u mně otevřené.

Přečtěte celý článek