OBRAZEM: U Karlova mostu řádili krampusové. Češi slavili Mikuláše

3 měsíce starý 17

Do ulic měst a domácností s dětmi jako každý rok vyrazil Mikuláš s čertem a andělem. V předvečer svátku svatého Mikuláše dětem za dobré chování rozdávali sladkosti, ovoce, oříšky nebo drobné dárky, v některých případech za zlobení uhlí nebo brambory. Zájem o mikulášskou nadílku byl stále velký, přestože v některých rodinách bohatost nabídky ovlivnily ekonomické problémy.

Svátek, který má kořeny už ve středověku, oslavili lidé v centru Prahy, třeba pod nejvyšším vánočním stromem na Staroměstském náměstí v Praze. Na Vltavě zájemci potkali anděla i Mikuláše při plavbě lodí Čerti na Čertovce. Nově se připojili krampusové, strašidla, která se objevují především okolo adventu. Akce spojené s Mikulášem se konaly i na dalších místech v Česku.

Tradice svatého Mikuláše je spojená s charitou. Odpoledne se po šestnácté otevřela Pražská křižovatka všem lidem, kteří se rozhodli podpořit tradiční charitativní akci Mikulášský bazar. Dobročinné akce se zúčastnily neziskové organizace, se kterými spolupracuje Nadace Vize 97. Myšlenku pořádat každoročně charitativní bazar iniciovala před 16 lety předsedkyně správní rady a zakladatelka Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 Dagmar Havlová. Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské zase organizovalo nadílku pro děti na válčící Ukrajině.

Památku Mikuláše, biskupa z turecké Myry (dnes Demre), si křesťané připomínají 6. prosince, kdy v roce 345 zemřel. Svatý Mikuláš proslul štědrostí, jako obránce víry a zachránce nespravedlivě obviněných. Dodnes je tento asi nejznámější svatý uctíván mimo jiné jako ochránce námořníků, obchodníků, poutníků či dětí a jako patron Ruska, Lotrinska i několika měst, například Amsterodamu či italského Bari.O jeho životě se traduje mnoho legend. Podle nejznámější z nich zachránil před nevěstincem tři dcery chudého otce tím, že jim vhodil v noci oknem do světnice tři měšce zlaťáků. Mikulášův kult se postupně rozšířil po celé oblasti působení řecké církve a později i na slovanské země, do Evropy i Ameriky.


Zdroj