Odpudivé, pustila se Pekarová do Hamplové za slova o romských dětech. Senátorka se hájí

2 měsíce starý 14

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová ve čtvrtek při jednání v horní parlamentní komoře řekla, že inkluze je nerealizovatelná myšlenka a Česko by možná mělo zřídit třídy pro romské děti. Označila to za rozumný krok. Podle ní by to, že romští a čeští školáci musí být společně, ubližovalo těm dětem, „které nejsou zvyklé na určité etnikum“.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Paroubek brojí proti Rakušanovi. Zveřejnil petici proti rušení poboček České pošty

„Je třeba se proti těmto výrokům razantně vymezit, tvrdě se od nich distancovat. Je absolutně nepřijatelné, aby kdekoliv, a zejména na plénu veřejných institucí a od politických představitelů, zaznívala rasistická vyjádření. Výroky paní senátorky ukazují na zásadní nepochopení příčin a souvislostí nerovností v českém vzdělávacím systému, ale taktéž vyjadřují postoje, které do demokratické společnosti a už vůbec na tak reprezentativní půdu, jako je Senát, nepatří,“ sdělila zmocněnkyně. Vyjádření Zwyrtek Hamplové označila za „otevřeně rasistickou rétoriku“.

Šimáčková Laurenčíková uvedla, že rozdílný přístup ke vzdělávání podle příslušnosti dětí k nějaké menšině je nepřípustný. Naopak je nutné nerovnosti odbourávat. Jako jediný funkční přístup považuje spolupráci školského, zdravotnického i sociálního systému, kterou doplní podpora v bydlení a služby na pomoc rodinám. Zmínila i podporu v krizích a při složitých životních situacích či při rozvoji rodičovských dovedností.

Řešení problému segregace romských dětí hledá tým expertů z ministerstev školství, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, nevládních organizací i akademických pracovišť. Poprvé se zástupci resortů a odborníci sešli ve středu. Připravují a zhruba do šesti měsíců vládě navrhnou komplexní opatření, která budou řešit téma segregace romských a sociálně znevýhodněných dětí,“ uvedla zmocněnkyně.

Sama Jana Zwyrtek Hamplová však tvrdí, že nic takového jako oddělené třídy pro romské děti nenavrhovala. „Popisovala jsem pouze mnoho problematických situací o diskriminaci formální a skutečné, o které se nemluví. Protože ty situace reálně existují a dopadají na dané regiony,“ napsala na Facebook.

Podle Markéty Pekarové Adamové bylo vyjádření senátorky o faktické segregaci romských dětí „rasistické“ a „odpudivé.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních organizací a institucí za segregaci romských dětí ve školách. Evropský soud pro lidská práva už v roce 2007 odsoudil Českou republiku za to, že přeřazením 18 romských dětí do zvláštních škol porušila jejich právo na vzdělání a diskriminovala je. Inkluze – tedy začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných tříd – odstartovala v Česku v září 2016.

Zdroj