Online sečíst se už můžou i lidé se starými občankami. ČSÚ problém vyřešil

4 týdny starý 9

Na problém již dříve upozornila redakce Novinek. Při sčítání prostřednictvím online formuláře na něj narazili lidé, kteří vlastní staré občanské průkazy. Systém jim totiž nabízel pouze devět znaků pro vyplnění čísla průkazu, tyto průkazy mají ale znaků deset. Problém nyní ČSÚ ve spolupráci s ministerstvem vnitra vyřešil.

„Pro ověření respondenta v online sčítání je nyní možné využít i platné české, resp. československé občanské průkazy, které nemají elektronicky čitelné údaje. Jedná se zejména o staré občanské průkazy v podobě tzv. knížek,“ uvedl Robert Šanda, gestor Sčítání 2021.

Upozornil ale, že při přihlašování mají lidé uvádět pouze jejich samotné číslo, nikoliv označení série. Například u průkazu označeném číslem 457683, série BA-51 se vyplní pouze 457683. Číslo průkazu je třeba vyplnit celé, i pokud začíná nulami. Tímto způsobem mohou nyní lidé zapsat i blízké osoby, které s držiteli starých průkazů nežijí v jedné domácnosti.

ČSÚ do systému zahrnul všechna data, která od Ministerstva vnitra převzal. „Při registraci do online formuláře se ověřuje identita respondentů v Registru obyvatel, který však neobsahuje čísla nejstarších typů občanských průkazů. S Ministerstvem vnitra se nám nakonec podařilo shodnout se na argumentaci potřebné k získání těchto údajů a urgentně jsme zažádali o legislativní změnu. Na základě doplněných údajů jsme tak nyní schopni sčítání online umožnit ještě širšímu okruhu osob, což je v aktuální epidemické situaci jednoznačným přínosem,“ doplnil Šanda.

Sečíst se online formulářem bude možné do 11. května. Od 17. dubna do 11. května se pak všichni, kdo se nemohou nebo nechtějí zúčastnit online sčítání, budou muset sečíst pomocí listinného formuláře. I s jeho vyplněním a odesláním jim může pomoci někdo z blízkých.

Listinné sčítací formuláře budou roznášet sčítací komisaři a bude možné si je vyzvednout i na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách ČSÚ.

Za neúčast při sčítání hrozí pokuta ve výši 10 000 korun.

Zdroj