Opakovaná nákaza je častější, než se čekalo

5 měsíce starý 11

Zdravotní pojišťovna Makabi zjistila, že opakovanou nákazu koronavirem prodělalo 154 ze 149 735 jejích klientů, kteří měli pozitivní test na koronavirus mezi březnem 2020 a lednem 2021. Závěry byly publikovány ve studii, jež zatím nebyla podrobena oponentuře. The Times of Israel v této souvislosti připomíná, že snadno zmapovat reinfekce v takto velkém měřítku umožnily digitálně vedené lékařské záznamy.

Ve sledovaném termínu Izrael ještě neočkoval osoby, které se z koronaviru zotavily. Výsledky tak naznačují pouze účinnost přirozené imunity po prodělané koronavirové infekci.

Studie se týká skoro pětiny Izraelců, kteří prodělali koronavirus, a je označována za nejrozsáhlejší svého druhu. Pokud údaje reprezentují zemi jako celek, naznačovalo by to, že Izrael zaznamenal asi 800 reinfekcí.

Řešením je očkování, přirozená imunita nevydrží

Výzkumníci z Makabi a Ben Gurionovy univerzity mezi případy opětovné nákazy řadili pouze pacienty, u nichž od prvního pozitivního testu do druhého uplynulo nejméně 100 dní. Cílem bylo vyloučit přetrvávající počáteční infekci. U pětiny reinfikovaných pacientů mezi první a druhou koronavirovou nákazou uplynulo více než 200 dní.

„Podíl reinfekcí, ač malý, není zanedbatelný,” napsali vědci ve studii, která byla zveřejněna on-line, ale zatím neprošla recenzním řízením. „Postupem času se možnost reinfekce zvyšuje,” doplnili autoři zatím největší studie tohoto typu na světě.

Nová data tak podle The Times of Israel naznačují, že se reinfekce koronavirem může stát rostoucím problémem pro většinu zemí, jejichž obyvatelé dosud nebyli očkováni proti covidu-19.

Zhruba 99 ze 154 případů reinfekce bylo zaznamenáno v lednu, kdy se v Izraeli rozšířila britská varianta koronaviru. Odborníci uvedli, že zvýšení počtu opakovaných nákaz mohl zapříčinit nárůst v počtu mutací.

Profesor Cyrille Cohen, který vede laboratoř imunoterapie na Bar-Ilanově univerzitě a který se na studii nepodílel, závěry označil za „významné zjištění”. Poukázal zároveň na brazilská varianta P.1, u něhož se prokázala vyšší pravděpodobnost reinfekce než u předchozích variant.

Část odborníků zůstává skeptická

Celosvětově byla hlášena řada případů další nákazy. Jen malý počet ale byl zdokumentován nebo zapsán do veřejně dostupných databází. Web agentury BNO News eviduje pouze 66 případů koronavirové reinfekce ve světě.

Předpokládá se však, že reálná čísla jsou výrazně vyšší. Podle vědců se mnoho lidí, u nichž se infekce objeví podruhé, nenechává testovat, jelikož mají velmi mírné příznaky nebo jsou asymptomatičtí.

Může to být stejná trvající infekce, namítají kritici

Někteří vědci jsou však k závěrům studie skeptičtí. Profesorka Galia Rahavová, která vede infekční oddělení nemocnice Šeba v telavivské čtvrti Ramat Gan, se domnívá, že analýzy v některých případech místo reinfekce zaznamenala přetrvávající infekce, a to navzdory dlouhým intervalům mezi testy.

„Trochu se zdráhám tvrdit, že je to jeden z tisíce. Nemyslím si, že je to pravda. Myslím, že u části šlo o zbytky viru,” uvedla.

Sama pečovala o dva pacienty, u nichž reinfekci potvrdilo sekvenování vzorků. Podle ní by věrohodnosti studie prospělo sekvenování každého případu, aby nebylo pochyb o tom, že skutečně šlo o opakovanou nákazu.

Zdroj