‚Operace londýnský most‘: co přesně se bude dít v 10 dnech po smrti královny Alžběty II.

2 měsíce starý 30

„Operation London Bridge“ v detailu popisuje, co přesně se má dít napříč Velkou Británií v deseti dnech od úmrtí královny Alžběty II. až do dne jejího pohřbu.

Doporučujeme Velká Británie 5:00 9. září 2022

Královna Alžběta II. | Foto: Royal Family/EYEPRESS | Zdroj: Reuters

Den úmrtí

Podle britského serveru The Guardian předcházela oficiálnímu oznámení z Buckinghamského paláce o královnině úmrtí celá „kaskáda hovorů“. Britská premiérka byla o úmrtí osobně informována soukromým tajemníkem královny. Pak se zpráva o královnině smrti předala dál tajemníkovi kabinetu a posléze úřadu tajné rady, který koordinuje vládu jakožto zástupce královské rodiny. Až poté se o smrti dozvěděla široká veřejnost v oficiálním oznámení - to bylo ve čtvrtek zhruba v 19:30.

Všechny vlajky nad královskými rezidencemi, Whitehall a dalšími vládními budovami pak zavlály na půl žerdi.

Z webových stránek královské rodiny je viditelná jen domovská stránka v černé barvě s krátkým prohlášením oznamujícím královninu smrt. Na britských vládních webových stránkách je černý banner se stejným oznámením.

První z politiků, který přednesl prohlášení byla nově zvolená premiérka Lizz Trussová. Mezitím se ve Westminsterském opatství a v Katedrále svatého Pavla rozezněly zvony. V Hyde Parku a na Tower Hill byly vystřeleny slavnostní salvy. Pak následovala minuta národního ticha.

Krále Karla III. (prince Charlese) nyní čeká první audience s premiérkou. Setká se také s hrabětem maršálem Edwardem Fitzalanem-Howardem, aby oficiálně podepsal plány pohřbu. Předpokládá se, že se státní pohřeb bude konat do 10 dní.

1. den od úmrtí

Nástupní rada (The Accession Council), ve které jsou například také zástupci vládního kabinetu, se sejde v deset hodin k hlavnímu vyhlášení nového krále v Paláci svatého Jamese v Londýně. Další prohlášení zazní i na Royal Exchange v Londýně. Odpoledne čeká nového krále Karla III. audience s premiérkou, kabinetem, vedením opozice, arcibiskupem z Canterbury a děkanem z Westminsteru. Památka královny bude uctěna v parlamentu. Vlajky opět zavlají na vrcholech stožárů, ale po 24 hodinách budou stažené napůl žerdi až do pohřbu.

2. den od úmrtí

Rakev bude převezena z Balmoralu do Holyroodského paláce v Edinburghu ve Skotsku. V poledne bude královna uctěna v hlavních městech ostatních britských zemích, tedy v Edinburghu, Cardiffu a Belfastu.

3. den od úmrtí

Z Holyroodu po Royal Mile do katedrály St Giles’ půjde slavnostní průvod na bohoslužbu. Ta proběhne za účasti členů královské rodiny. Po této bohoslužbě se na 24 hodin otevře katedrála St Giles veřejnosti, která se zde bude moct rozloučit s královnou.

Rozloučení s otevřenou rakví se bude konat v Londýně.

Podle plánu „London Bridge“ (jde o detailní scénář jednotlivých kroků po úmrtí královny) by měl král Karel III. odcestovat do Westminsterského paláce na přijetí kondolencí. Poté by měl odletět do Edinburghu, kde se mimo jiné zúčastní slavnostní ceremonie předání klíčů od paláce Holyroodhouse. Poté se vypraví na bohoslužbu do St Giles katedrály. Svou první audienci u skotské premiérky podstoupí ve skotském parlamentu, kde také přijme kondolence.

4. den od úmrtí

Ve večerních hodinách se očekává, že rakev bude přesunuta na vlakovou stanici Edinburgh Waverley, odkud bude přes noc cestovat královským vlakem na nádraží St. Pancras v Londýně.

Král Karel III. mezitím odletí do Severního Irska, kde by měl přijmout kondolence na hradě Hillsborough a zúčastní se bohoslužby v katedrále svaté Anny v Belfastu. Tam také proběhne zamyšlení nad životem královny Alžběty II.

Paralelně se také uskuteční zkušební procesí s rakví zesnulé královny z Buckinghamského paláce do Westminster Hall.

5. den od úmrtí

Očekává se, že rakev dorazí do Buckinghamského paláce v Londýně několik hodin před ceremoniálem. V první velké slavnostní události předcházející pohřbu bude královnina rakev převezena z Buckinghamského paláce do Westminster Hall. Tam bude pět dní otevřena. Rakev by měla být převezená na lafetě a po příjezdu proběhne krátká ceremonie.

Rakev bude umístěna na katafalk uprostřed Westminster Hall, který bude pro veřejnost otevřený 23 hodin denně.

6. den od úmrtí

Otevřená rakev bude nadále vystavená a veřejnost se bude moct rozloučit s královnou.

7. den od úmrtí

Krále Karla III. čeká cesta do Walesu, aby se zúčastnil bohoslužby v katedrále Llandaff v Cardiffu. Poté navštíví velšský parlament, kde obdrží kondolence. Posléze ho čeká audience u velšského prvního ministra. Do Londýna se v té době začínají sjíždět zástupci zemí Commonwealthu.

8. den od úmrtí

Očekává se, že král Charles bude vítat guvernéry a premiéry ze zemí Commonwealthu.

9. den od úmrtí

V předvečer pohřbu Karel III. přivítá zahraniční královské rodiny, které se zúčastní pohřbu. Očekává se, že VIP zahraniční hosté se půjdou podívat na otevřenou rakev.

10. den od úmrtí - den pohřbu

Státní pohřeb se bude konat ve Westminsterském opatství. Rakev bude snesena průvodem z Westminster Hall do opatství. V celé zemi se budou držet dvě minuty ticha. Po hodinové bohoslužbě půjde spolu s rakví velký slavnostní průvod až do Hyde Parku. Tam bude rakev přemístěna z lafety do státního pohřebního vozu, který ji odveze do Windsoru. Po průvodu Windsorem se bude konat slavnostní bohoslužba v Kapli svatého Jiří. Rakev se bude spouštět do královského hrobu na Windsorském hradě při další slavnostní bohoslužbě.

Anna Košlerová

Zdroj