Operátoři a provideři už nezlobí. Většina uvádí rychlosti internetu podle předpisů

1 měsíc starý 7

Zdroj: Jonbonsilver / Pixabay

 Jonbonsilver / Pixabay

Od prvního ledna musí poskytovatelé internetu ve smluvních dokumentech uvádět rychlosti novým a přesnějším způsobem. Během únorové kontroly ČTÚ zjistil, že se zákonu přizpůsobili hlavně velcí „provideři“, po dvou měsících přestali hřešit i ti menší.

V únoru novou povinnost splnila jen 4 % poskytovatelů (celkem 55 % zákazníků), nyní již dokumenty upravilo 73 % poskytovatelů (97 % zákazníků).

ČTÚ v případech, kdy došlo k příliš pozdní nápravě či u poskytovatelů, kteří dosud povinnost nesplnili, přikročil ke konkrétním sankcím v podobě pokut,“ uvádí mluvčí úřadu Tereza Meravá.

Není rychlost jako rychlost

Úřad již v minulosti stanovil, jak mají poskytovatelé popisovat parametry připojení. Pravidla ale byla vágní a poskytovatelé toho zneužívali například tím, že jako minimální rychlost připojení uvedli třeba jen mrzkých 16 kb/s. Podle nových definic už to nejde. Spolu s inzerovanou rychlostí musí uvádět i minimální a běžně dostupné rychlosti, které se od té inzerované liší procentuálně.

Toto jsou od ledna klíčové parametry pevného internetového připojení:

  • Inzerovaná rychlost je ta, která je uvedena v ceníku, na webu a v propagačních materiálech. Nesmí být vyšší než maximální, typicky ale bývá stejná.
  • Maximální rychlost je nejvyšší dosažitelnou rychlostí na dané přípojce, nesmí být nižší než inzerovaná rychlost.
  • Běžně dostupná rychlost musí odpovídat alespoň 60 % inzerované rychlosti a je dostupná po 95 % kalendářního dne.
  • Minimální rychlost musí odpovídat alespoň 30 % inzerované rychlosti.
  • Velká trvající odchylka znamená pokles reálné rychlosti pod běžně dostupnou na dobu delší než 70 minut.
  • Velká opakující se odchylka znamená alespoň tři poklesy reálné rychlosti o délce minimálně 3,5 minuty pod běžně dostupnou během 90 minut.

Klíčové jsou poslední čtyři body. Pokud je připojení nebude splňovat, fakticky se jedná o výpadek internetu. Ten lze reklamovat a dožadovat se adekvátní náhrady.

Pokud tedy máte například tarif s rychlostí stahování 100 Mb/s, rychlost nesmí klesnout pod 30 Mb/s. Nemůže klesnout ani pod 60 Mb/s na souvislou dobu delší než 70 minut. Případně spadnout pod 60 Mb/s třikrát na dobu alespoň 3,5 minuty v rozmezí 90 minut.

Nová pravidla se týkají i internetu v mobilu, u něj jsou však mírnější a pracují se s těmito specifikacemi:

  • Inzerovaná rychlost je ta, která je uvedena v ceníku, na webu a v propagačních materiálech.
  • Odhadovaná maximální rychlost je realisticky dosažitelná v dané lokalitě vně budov.
  • Velká trvající odchylka znamená pokles reálné rychlosti pod 25 % inzerované rychlosti na dobu delší než 40 minut.
  • Velká opakující se odchylka znamená alespoň pět poklesů reálné rychlosti pod 25 % inzerované rychlosti o délce minimálně 2 minuty během 60 minut.
Zdroj