Otázka pro politiky: Jaký předmět podle vás dětem ve školách chybí?

4 dny starý 4

Politické strany odpovídaly na otázku CNN Prima NEWS, jaký předmět jim na základních nebo středních školách chybí. Některé z nich tvrdí, že žádný, jiné volají například po mediální výchově nebo čtenářské gramotnosti.

ČSSD

Problémem českých škol není ani tak nějaký chybějící předmět, ale spíše forma, jakou vyučujeme a organizujeme výuku. Chceme ve spolupráci se školami v každé vzdělávací oblasti klást důraz na stanovení základního, rozvíjejícího a nadstavbového učiva. Kritické myšlení, práce s informacemi, řešení problémů a dovednosti komunikace nejsou o zavedení nějakého nového předmětu, ale o umění orientovat se a pracovat s relevantními znalostmi.

SPD

Jak slyšíme mladé lidi, chybí čtenářské znalosti. To znamená schopnost učíst delší texty a porozumět jim. Děti čtou málo. Chybí povědomí o historii a souvislostech. Chybí samozřejmě občanská výchova ve smyslu skutečně vlastenecké výchovy jednak ke znalosti české kultury a tradic, ale také hrdosti. Všeobecně by se nemělo ustupovat z náročnosti předmětů, aby děti něco uměly, když odcházejí ze školy.

Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL)

Nemyslíme, že se musí jednat rovnou o samostatný předmět, do výuky by se měla mnohem více promítat snaha rozvíjet schopnost kriticky myslet a vést debatu prostřednictvím argumentace. Určitě by si více pozornosti zasloužily také oblasti, které jsou v českém školském systému dlouhodobě podceňované, tedy výuka finanční gramotnosti a rozšířená výuka moderních dějin, zejména 20. století. Na ty by měl být kladen důraz v rámci existujících předmětů.

Piráti a STAN

Alespoň u základní školy je možná na čase přestat myslet předmětově. Právě velký důraz na množství předmětů a učiva je jednou z brzd našeho vzdělávacího systému. Je třeba skutečně podpořit získávání klíčových dovedností – kultivovaně komunikovat, vyjadřovat se, řešit problémy, kriticky přemýšlet, inovovat, poznávat svět kolem sebe a snažit se mu porozumět a měnit jej k lepšímu. Nechybí předmět, chybí větší podpora učitelům, aby se jim toto dařilo.

Přísaha

Žádný předmět nechybí. Je důležité, aby docházelo k maximálnímu propojení „tradičních“ předmětů do bloků a projektů. Například učitel češtiny musí vědět, co učí jeho kolega ve fyzice či dalších předmětech, aby docházelo k podpoře stejných vzdělávacích cílů. Do škol chceme zavést skutečné vzdělávání v oblastech finanční, právní a občanské gramotnosti, které splňuje nejen formální požadavky, ale i ty reálné.

Zároveň je podstatné orientovat výuku ve školách na umění učit se, efektivně komunikovat a prezentovat, rozvíjet své talenty, zručnosti, kreativitu a inovativní myšlení, posilovat socio-emoční inteligenci, schopnost spolupracovat, vyjednávat a vytvářet sociální vazby.

Hnutí ANO

Nemáme pocit, že by v daný okamžik nějaký předmět chyběl. Problémem je spíše objem probírané látky, který je příliš rozsáhlý a chtělo by to výuku „provzdušnit“. Musíme se soustředit na učení toho podstatného.

KSČM

Komunisté na danou otázku neodpověděli. Ve svém programu se o konkrétním předmětu nezmiňují, chtějí například digitalizaci školství nebo internet zdarma pro školy a rodiny s dětmi.

Zdroj