Patří do školní výuky i domácí úkoly? ‚Mají smysl,‘ shodují se oslovení experti

2 měsíce starý 26

Domácí úkoly jsou jedním z důležitých nástrojů, které mají učitelé při výuce k dispozici. Pomohou upevnit učivo a některým žákům jen výuka ve škole nestačí. Shodují se na tom čtyři experti oslovení serverem iROZHLAS.cz. V některých případech ale mohou podle nich domácí úkoly prohlubovat nerovnost ve společnosti.

ANKETA Praha 5:00 22. března 2023

„Úkoly nejsou určeny rodičům, ale žákům,“ tvrdí Luboš Zajíc, prezident Asociace ředitelů základních škol (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z výzkumu, který v roce 2019 pro Ministerstvo školství provedla agentura STEM/MARK ve spolupráci s PAQ Research a serverem EDUin, vyplývá, že deset procent dotázaných rodičů označilo domácí úkoly za velmi důležité.

Šestnáct deváťáků na jedno gymnaziální místo v okolí Prahy. Lokální problém, říká hejtmanka Pecková

Číst článek

Ze stejného výzkumu také vyplývá, že si tři čtvrtiny rodičů myslí, že školy by měly více vyjít vstříc individuálním potřebám žáků a v případě potřeby jim zadávat různě náročné úkoly.

„V momentě, kdy jsou úkoly smysluplné, dokládají posun žáka a jsou třeba individualizované a žák si jejich prostřednictvím něco osvojí a má podmínky k jejich splnění, tak by se rušit neměly,“ říká v anketě serveru iROZHLAS.cz Karel Gargulák, výzkumník a specialista na problematiku vzdělávání.

„Úkoly nejsou určeny rodičům, ale žákům. A žák by měl být schopen je vypracovat bez ohledu na to, jestli má nebo nemá nějaké zázemí,“ tvrdí Luboš Zajíc, prezident Asociace ředitelů základních škol.

Podpora digitálního vzdělávání má omezené dopady, stála přitom 8,2 miliardy, uvedli kontroloři

Číst článek

Podle Natalie Simonové ze Sociologického ústavu Akademie věd by se nerovnosti ve společnosti ještě víc prohloubily, pokud by děti domácí úkoly neplnily. „I to málo, co si díky domácím úkolům ukotví, by padlo,“ tvrdí.

„Děti z chudého prostředí mají dvakrát větší šanci, že budou mít problémy ve škole, pokud se stěhují či bydlí na ubytovnách nebo v azylových domech,“ zmiňuje zpráva, kterou vydala společnost PAQ Research.

Helena Pravdová ze spolku Férová škola uvádí, že je to způsobené tím, že děti doma nemají klidné prostředí k přípravě do školy. „Často nemají ani svůj vlastní stůl,“ doplňuje.

Server iROZHLAS.cz se v anketě odborníků ptal:

  1. Jaký účel mají plnit domácí úkoly?
  2. Měly by se domácí úkoly zrušit?
  3. Nevznikají kvůli domácím úkolům nerovnosti ve vzdělávání už na základních školách? Ne všechny děti mají totiž doma správné zázemí nebo nejsou vedeny k přípravě do školy.

Luboš Zajíc 

Prezident Asociace ředitelů základních škol České republiky

Jaký účel mají plnit domácí úkoly?
Domácí úkoly mají upevňovat učivo, které se probralo ve škole. Jestli by měly být známkované, je nepodstatné. Spíš je důležitější, aby byly přiměřené. Žákům by měly umožnit si zopakovat učivo a připravit se na vyučování. Úkol by neměl být příliš rozsáhlý, aby nebyl časově náročný, a měl by obsahovat podstatné věci, které bude žák potřebovat pro další výuku.

České školy se potýkají s nedostatkem míst pro ukrajinské uprchlíky. Chybí i třídy jazykové přípravy

Číst článek

Měly by se domácí úkoly zrušit?
Tato otázka se neustále opakuje. Za sebe si myslím, že v rozumné míře by se domácí úkoly rušit neměly.

Nevznikají kvůli domácím úkolům nerovnosti ve vzdělávání už na základních školách? Ne všechny děti mají totiž doma správné zázemí nebo jsou vedeny k přípravě do školy.
To je základní problém, který kolem úkolů vzniká. Úkoly totiž nejsou určeny rodičům, ale žákům. A žák by měl být schopen je vypracovat bez ohledu na to, jestli má nebo nemá nějaké zázemí.

Dost často je to bohužel vnímáno tak, že rodiče musí dětem s úkoly pomáhat a pak je vypracovávají místo žáků. A to je špatně. Rodiče nejsou od toho, aby učili děti, od toho jsou učitelé. Pokud žák zadání nepochopí, tak má možnost zajít za učitelem a s ním to probrat.

V první řadě by měl vítězit zdravý rozum, kdy by učitelé měli pochopit, že žáci mají i jiné aktivity než školu. A žáci mají zase pochopit, že úkoly jsou tu od toho, aby jim pomohly se posunout v další výuce.

Karel Gargulák

Výzkumník a specialista na problematiku vzdělávání

Jaký účel mají plnit domácí úkoly?
Základem dobré pedagogické práce je, že učitel zná svou třídu a ví, čeho může s každým dítětem dosáhnout. A když sezná, že k dosažení cílů ve výuce je dobré zadávat domácí úkoly, tak je důležité domácí úkoly využívat. V ten moment to může pohnout se znalostmi a dovednostmi žáků a má to smysl.

Co je to domácí úkol? Je to cvičení, které musí žák udělat? Je to projekt, který musí vypracovat? To je velmi komplexní otázka. Za domácí úkol se dá označit velká škála věcí.  

Sociolog: Systém financování obědů zdarma je složitý. Nemůžeme účtovat vše ‚do posledního hrášku‘

Číst článek

Domácí úkol postrádá smysl v momentě, kdy učitel neví, k čemu úkol je a co ověřuje a jestli má žák vhodné podmínky k jeho splnění.

Měly by se domácí úkoly zrušit?
Když jsou úkoly smysluplné, dokládají posun žáka a jsou třeba individualizované a žák si jejich prostřednictvím něco osvojí a má podmínky k jejich splnění, tak by se rušit neměly.

Když tyhle podmínky neplatí, tak jsou úkoly nesmyslné. A někteří žáci jsou kvůli nim potom frustrovaní, bojí se chodit do školy nebo propadají. A české školství takhle nedrží krok se západním vzděláváním.

Nevznikají kvůli domácím úkolům nerovnosti ve vzdělávání už na základních školách? Ne všechny děti mají totiž doma správné zázemí nebo jsou vedeny k přípravě do školy.
Nerovnosti vznikají v okamžiku, kdy je ke splnění domácího úkolu nezbytná podpora rodiče. Pak jsou nerovnosti automatické. Ne každý rodič má totiž čas se dítěti věnovat. Nebo je v té rodině chudoba, která způsobuje to, že žák úkol nemůže splnit.

V ten moment, kdy tohle není zohledněné a reflektované, tak školy velmi výrazně prohlubují nerovnosti a ne všichni pak mají ve škole stejné příležitosti.

Helena Pravdová 

Konzultantka Férové školy a projektová manažerka 

Jaký účel mají plnit domácí úkoly?
Pro děti, které mají nějaké obtíže při učení, jsou domácí úkoly úplně neefektivní. A je dobré, když ten domácí úkol pomůže vypracovat škola. Například asistent pedagoga anebo pedagog samotný.

A pro děti, které potřebují klid a více času na přípravu, aby si učivo více ukotvily, tak pro ně jsou domácí úkoly a domácí příprava přínosné. Ne všechny děti se totiž látku dokáží naučit v hodině během výuky.

Nemyslím si, že by měly být domácí úkoly známkované. A pokud žák úkoly neodevzdává, tak by se měly hledat příčiny proč. Škola by měla dát žákům takovou podporu, aby učivo zvládali.

Odebrání akreditace Mendelově univerzitě v Brně je pravomocné. Studentů se ale rozhodnutí nedotkne

Číst článek

Měly by se domácí úkoly zrušit?
Myslím si, že ne. Domácí úkoly jsou přínosné pro děti, které si potřebují učivo ukotvit. Jde i o to, že u vyplňování domácích úkolů se prohlubuje vztah rodiče s dítětem.

Pokud rodič nemá čas nebo nemá takovou trpělivost, tak to může být komplikací. A je na něm a jeho zvážení, jestli se zvládne dítěti dostatečně věnovat.

Nevznikají kvůli domácím úkolům nerovnosti ve vzdělávání už na základních školách? Ne všechny děti mají totiž doma správné zázemí nebo jsou vedeny k přípravě do školy.
Proto by tu měla být škola. Ta má mít dostatečné školní poradenské pracoviště se speciálními pedagogy, výchovnými poradci, metodiky prevence a ideálně i se školním psychologem.

V momentě, kdy děti nemají dostatečné zázemí nebo rodiče, kteří jim nemohou pomoci s přípravou, tak má přijít na řadu škola a nabídnout formou doučování nebo pedagogické intervence pomoc, kterou dané dítě potřebuje.

Musíme podpořit všechny děti, aby zažily úspěch. A pokud budou domácí úkoly překážkou k tomuto úspěchu, tak se budou rozdíly ve společnosti velmi prohlubovat. Pak tu budeme mít společnost, která nebude rozumět tomu, jak se plní povinnosti a jak se vzájemně podporovat.

Natalie Simonová

Vědecká pracovnice, Sociologický ústav Akademie věd ČR

Jaký účel mají plnit domácí úkoly?
Dnes jsou všechny děti nuceny vypracovat domácí úkoly a jejich cílem je upevnit si konkrétní znalosti, které se při výuce nestihnou. Například násobilka, větná stavba a slovní úlohy. To jsou prostě dovednosti, které je třeba prohloubit opakováním a v běžné výuce na to není čas.

Kdyby děti z méně podnětného prostředí neplnily všechny domácí úkoly, i to málo, co dnes vypracovávají, by padlo.

Měly by se domácí úkoly zrušit?
Děti vzdělanějších rodičů si znalosti prohloubí jinak a jinými cestami mimo školu. Děti z nepodnětného prostředí si je neprohloubí už vůbec. Neboli pokud jim domácí úkoly nyní alespoň trochu pomohly se zlepšit v jejich výsledcích, nyní tyto děti zůstanou bez jakékoli „přidané hodnoty“.

Silný ročník a uprchlíci z Ukrajiny. Přihlášek na maturitní obory je proti loňsku o deset tisíc víc

Číst článek

Nevznikají kvůli domácím úkolům nerovnosti ve vzdělávání už na základních školách? Ne všechny děti mají totiž doma správné zázemí nebo jsou vedeny k přípravě do školy.
Velkou iluzí je názor, že by se snad zmenšily vzdělanostní nerovnosti tím, pokud by děti všech sociálních vrstev, tedy jak těch s vyšším, tak nižším vzděláním, nemusely vypracovávat domácí úkoly. Rodiče, kteří mají vzdělání dětí vysoko na žebříčku životních priorit, to bývají většinou vzdělanější a výše postavení rodiče, by své jednání nezměnili.

Tito rodiče si cestu ke kvalitnímu vzdělání svých dětí vždy najdou. Pokud ho nedostanou v rámci školní docházky, zajistí si ho jinde. Zaplatí dětem soukromé lekce, náročnější školy nebo placené kurzy.

Jediným efektem zrušení domácích úkolů by bylo zvýšení znalostní propasti mezi dětmi ze vzdělaného a méně podnětného rodinného prostředí. Tedy zvýšení vzdělanostních nerovností.

Matylda Hofschnaidrová

Zdroj