Photos from Vlastimil Válek's post

před 3 měsíce 92
🎗️Dnešní 4. únor je Světovým dnem boje proti rakovině. Nádorovým onemocněním každoročně podlehne zhruba 27 tisíc Čechů. Mnohdy kvůli zanedbané prevenci a z toho plynoucí pozdní diagnóze onemocnění.

V boji proti nádorovým onemocněním proto podnikáme celou řadu kroků!
1️⃣ Posilujeme screeningové programy: v roce 2022 byl spuštěn screening rakoviny plic a letos screening rakoviny prostaty. To vše pod dohledem Národní screeningové centrum, které je koordinuje.
2️⃣ Schválili jsme Národní onkologický plán ČR 2030, který stanovuje cíle pro oblast prevence a zejména zvýšení kvality života onkologických pacientů (více k němu zde: https://www.mzcr.cz/narodni-onkologicky-plan-cr-2030/)
3️⃣ Posilujeme onkologickou péči v regionech. Příkladem budiž chystané Komplexní onkologické centrum v Karlovarském kraji.

4️⃣Připravujeme nejmodernější zdravotnická i výzkumná centra v oblasti onkologie. Stavbu jsme zahájili v např. v Fakultní nemocnice v Motole či v Masarykův onkologický ústav Brno.

5️⃣ Podpora prevence. Nejlepší prevencí je očkování, preventivní prohlídky a případně screeningové programy. Proto jsme také rozšířili období, ve kterém je hrazeno očkování proti HPV viru a pravidelně zveme občany, aby se screeningových programů účastnili. Další informace ke screeningům najdete zde: https://nsc.uzis.cz/cs/populacni-screeningove-programy/

6️⃣ Osvěta. Jedním z hlavních nástrojů boje proti rakovině je informovanost občanů. Proto nejen my, ale i zdravotní pojišťovny a nemocnice pravidelně informujeme o rizicích, apelujeme na občany, aby se účastnili preventivních programů a spoluorganizujeme nejrůznější akce, kde se občané mohou nechat vyšetřit či zkonzultovat svůj zdravotní stav.

Prosím, využijte tedy volnou chvíli a podívejte se na web své pojišťovny a podívejte se, na co máte nárok. Základní přehled najdete třeba zde: https://www.nzip.cz/clanek/24-programy-prevence-screeningu-zhoubnych-nadoru-v-cr

Prosím, nepodceňte to. Rakovina si nevybírá, ale mnoha nádorovým onemocněním lze předejít díky prevenci. Je to na každém z nás!

Přečtěte celý článek