Počet nelegálních imigrantů na našem území narostl o 40 procent. Podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranic...

6 měsíce starý 15
Počet nelegálních imigrantů na našem území narostl o 40 procent. Podporujeme obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích. Cizinecká policie odhalila za první tři měsíce letošního roku 2 658 nelegálních imigrantů, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 40,6 procenta! Drtivá většina (2 550) z těchto osob byla odhalena v souvislosti s nelegálním pobytem na území České republiky. Ve zbytku případů se jedná o tranzitní migraci.

Nejčastěji odhalenými imigranty pobývajícími nelegálně na našem území byli občané Ukrajiny (1 016 osob), Moldavska (456 osob) a Sýrie (146 osob). Vyplývá to z informací serveru Novinky. V rámci tranzitní migrace dominovali Syřané před občany Turecka a Maroka. Mnozí z těchto migrantů se prokazovali falešnými doklady.

Za loňský rok čeští policisté zadrželi na našem území z důvodu nelegální imigrace 29 235 osob, což bylo ve srovnání s rokem 2021 o 18 065 osob více. Převažovali mezi nimi občané Sýrie (zhruba dvě třetiny z celkového počtu).

Ve světle těchto údajů považujeme v SPD za velmi vhodné, a z hlediska bezpečnosti českých občanů i žádoucí, obnovení trvalých kontrol na našich státních hranicích, zejména se Slovenskem, kudy proudí největší počet ilegálních imigrantů.

Zdroj