Počty zemřelých za leden v Česku překonaly mrtvé v době hongkongské chřipky

2 měsíce starý 13

„Počty úmrtí sice měly v průběhu ledna klesající trend, avšak i na konci měsíce zůstaly nadprůměrné. V prvním lednovém kalendářním týdnu činil denní průměr zemřelých 539 osob, ve druhém 528, ve třetím 504 a v posledním čtvrtém 475 osob,” uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová,

V letech 2015 až 2019 se měsíční úhrny zemřelých v lednu pohybovaly v rozmezí 9500 až 12 400 tisíce osob.

V souvislosti s koronavirem letos v lednu ministerstvo eviduje 4698 úmrtí.

Podobné počty jako letos zaznamenali demografové naposledy v lednu 1970, kdy řádila epidemie tzv. hongkongské chřipky. Tehdy zemřelo 15 300 tisíce osob, připomněl šéf ČSÚ Marek Rojíček.

Na každých 100 tisíc obyvatel letos v lednu připadlo 148 úmrtí, kdežto
v průměrném lednu z let 2015–2019 to bylo 100 úmrtí.

Z dat statistiků rovněž plyne, že stejně jako loni na podzim se zvýšila zejména úmrtnost mužů. Jejich míra úmrtnosti, což je počet zemřelých na 100 tisíc obyvatel, se oproti průměrné lednové úmrtnosti z let 2015–2019 zvýšila o 58 procent, zatímco u žen o 38 procent.

Z hlediska věku se zvýšila zejména úmrtnosti ve skupině 75–84letých mužů (o 61 procent). Ve srovnání s pětiletým průměrem se o 57 procent zvýšila úmrtnost 85letých a starších mužů a o 50 procent mužů ve věku 65–74 let.

„U žen bylo zvýšení úmrtnosti v těchto třech věkových kategoriích prakticky stejné, a to 32–33 procent,” uvedl ČSÚ.

Nadprůměrné počty úmrtí byly v lednu zaznamenány ve všech krajích.

„Nejvíce převýšil průměr z let 2015–2019 v Karlovarském kraji, kde byl letos více než dvojnásobný. Počty zemřelých zde navíc jako v jediném kraji v průběhu jednotlivých kalendářních týdnů plynule rostly,” dodala Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

O  85 procent nad pětiletým průměrem byl v lednu počet zemřelých v Královéhradeckém kraji. V Moravskoslezské to bylo o 63 a v Libereckém o 62 procent.

Nejmenší nárůst úmrtí zaznamenala Praha (o 27 procent).

Zdroj