Podařilo se nám prosadit měření úniků z kanalizací, které zajistí bezpečnější pitnou vodu pro tisíce domácností!👍 Jako jediná st...

1 měsíc starý 10
Podařilo se nám prosadit měření úniků z kanalizací, které zajistí bezpečnější pitnou vodu pro tisíce domácností!👍 Jako jediná strana jsme připomínkovali Státní politiky životního prostředí 2030, ze 49 pirátských připomínek bylo 18 zapracováno. Vláda ovšem nezapracovala připomínky týkající se řešení ekologických havárií nebo nedostatečných ambicí dokumentu.

„Díky zapracování připomínky Pirátů se začnou systematicky monitorovat a odstraňovat úniky z kanalizací, což povede ke zlepšení kvality pitné vody a předcházení kontaminaci. Pro Piráty je ochrana pitné vody jednou z priorit, se kterou jdou do parlamentních voleb 2021. Nesmí se již opakovat havárie jako v Dejvicích a Bubenči v roce 2015, kdy kvůli vodě kontaminované fekálními bakteriemi onemocněly přes čtyři tisíce lidí. Ačkoliv si vláda byla tohoto problému vědoma, žádným způsobem ho neřešila,“ uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová

Mezi připomínkami, které nebyly zapracovány, je pirátský požadavek na vytvoření plánů postupu v případě ekologických havárií. „Po otravě Bečvy sám ministr Brabec přislíbil zpřesnění kompetencí při řešení příčin a následků havárií, tedy mezi hasiči, policií, Českou inspekcí životního prostředí, správci povodí a úřady. Když se ovšem schvaluje strategický dokument, ve kterém by měl být tento požadavek obsažen, vláda ho odmítá. Nevyjasněné role a kompetence vedou k tomu, že se opakovaně nedaří zjistit původce mimořádných událostí, což v důsledku vede k jejich opakování. Ministerstvo ale nepochopitelně odmítá tento problém v dokumentu řešit,“ upozorňuje vedoucí resortního týmu životního prostředí Lukáš Blažej.

Zdroj