Podněstří prosí Putina o pomoc. ‚Nemá jak napadnout Moldavsko, dokud se Ukrajina drží,‘ uklidňuje expert

před 2 měsíce 27

Moldavský separatistický region Podněstří, který je podporovaný Kremlem, se obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina s žádostí o „ochranu před moldavským nátlakem“. Podněsterská vláda obvinila tu moldavskou z „ničení“ podněsterské ekonomiky a moldavské představitele z „porušování lidských práv a svobod v Podněstří“. Co by tato situace mohla představovat pro budoucnost Moldavska, vysvětlil pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Jan Šír z FSV UK.

Rozhovor Praha 20:31 28. února 2024

Vojáci se účastní slavnostního vztyčení vlajek Ruska a samozvané Podněsterské moldavské republiky u příležitosti Dne nezávislosti v Tiraspolu v Podněsterské oblasti v Moldavsku (archivní foto)

Vojáci se účastní slavnostního vztyčení vlajek Ruska a samozvané Podněsterské moldavské republiky u příležitosti Dne nezávislosti v Tiraspolu v Podněsterské oblasti v Moldavsku (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Je možné, že Moldavsko — konkrétně tedy Podněstří — postihne podobný osud jako Ukrajinu před dvěma lety, když tamní separatisté oficiálně požádali o ochranu?
Za prvé, tady je hned problém s termínem separatisté. To jsou ruské proxy síly. Vytvářet z nich samostatného aktéra si myslím, že je zavádějící.

Proxy síly

Proxy sílami, proxy válkou neboli zástupnou válkou se rozumí vojenský konflikt, v němž jedna nebo více třetích stran přímo či nepřímo podporuje státní či nestátní aktéry ve snaze ovlivnit výsledek konfliktu, a tím prosadit své vlastní strategické zájmy.

Podněstří je území, které je v souladu s některými rezolucemi mezinárodních organizací, včetně parlamentního shromáždění Rady Evropy, považováno za okupované. To znamená území Moldavska okupované Ruskou federací.

Osud Ukrajiny to mít nebude z důvodu geografie. Dokud se Ukrajina drží, tak Rusové nemají jak Moldavsko napadnout.

Proč ta žádost přišla nyní? Může to být koordinované s Moskvou?
Ano, je to v moskevské režii. Je to řízené a iniciované z Moskvy. Asi tak chtějí destabilizovat situaci v Moldavsku. Případně chtějí odvést pozornost, to ještě uvidíme.

Putin úspěšně přispěl k tomu, že atraktivita být blíže k Rusku se v Moldavsku snížila, popisuje velvyslanec

Číst článek

Je reálně možné, že se Podněstří připojí k Rusku?
Ten krok, že nějaký místní aktér, který sám sebe vydává za samostatného, požádá Rusko o pomoc a pan Putin mu laskavě vyjde vstříc, to samozřejmě možné je. Ale Rusové nemají tak silné nástroje, jak to stvrdit v praxi, dokud stojí Ukrajina. Protože Podněstří je od Ruska oddělené.

Rusové Podněstří drží, kontrolují — já bych se nebál použít pojem okupace — už od počátku devadesátých let.

Co by to znamenalo pro Moldavsko a probíhající válku na Ukrajině? Má vůbec Rusko dostatek techniky a vojáků, aby obsadilo Podněstří?
V Podněstří má Rusko své jednotky, které slíbily, že odejdou někdy před 25 lety. Ale zdaleka to nestačí na to, aby vyvolalo konflikt s desítkami, ne-li stovkami tisíc mrtvých, jako to teď provádí na Ukrajině.

O posun půjde do velké míry ve formální rovině, zda Rusové budou Podněstří nadále uznávat jako součást Moldavska, nebo ne. Nebo pokud se pokusí i právně stvrdit stav odtržení. Ale Rusové jakmile vymyslí něco takového v sousední zemi, tak se snaží, aby to měli „posichrováno“ i v podobě vojenské přítomnosti.

A tady to budou mít Rusové výrazně těžší než jinde, a to z toho důvodu, že Podněstří je fyzicky odděleno od Ruska a nesousedí spolu.

Bělorusko jako vazal, Moldavsko a další postsovětské země se oddalují. Rusko v nich ztrácí vliv

Číst článek

Takže dokud se drží jižní Ukrajina, v tom smyslu, že Rusové nedošli do Oděsy a dál, tak jakákoliv praktická realizace cílů – fyzicky připojit k Rusku Moldavsko a včlenit ho do něj, bude výrazně obtížnější, než jak by si to Rusové asi přáli.

Co může žádost Podněstří znamenat pro Moldavsko a jeho status kandidáta na členství v Evropské unii? 
Všichni chápou, že to bude nelegální. Myslím si, že tento krok jako takový na podobu přístupových rozhovorů žádný vliv mít nemusí.

V případě, že by se tam rozhořel jakýkoliv konflikt — to znamená, že by došlo například k ozbrojeným srážkám, jaké tam probíhaly do půlky roku 1992, na základě čehož se Podněstří bylo schopné se dostat mimo moldavskou kontrolu, tak to by samozřejmě představovalo problém.

Já předpokládám, že moldavská vláda situaci nejen sleduje, ale že má i rozpracované krizové scénáře pro případ, kdy by se Rusko snažilo o provokaci. 

Tereza Štolová

Přečtěte celý článek