Podporujeme slušné a pracující lidi! Hnutí SPD se dnes podařilo prosadit zákon o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit, do kterého pros...

2 měsíce starý 17
Podporujeme slušné a pracující lidi! Hnutí SPD se dnes podařilo prosadit zákon o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit, do kterého prosadilo řadu svých pozitivních návrhů. Celého několikaměsíčního jednání o tomto návrhu jsme se účastnili a usilovali o to, aby v něm byly zohledněny naše požadavky, které směřovaly hlavně k tomu, aby v modelu nastavení podpory v době částečné zaměstnanosti či částečné nezaměstnanosti nebyli znevýhodňováni nízkopříjmoví zaměstnanci, malí zaměstnavatelé a živnostníci. To se nám podařilo a zákon byl schválen s našimi návrhy! :-)

Naprosto zásadním požadavkem pro nás bylo to, aby nárok na tuto podporu měli i zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou. Jde o požadavek, který do celého jednání vneslo právě SPD a na kterém jsme vždy důsledně trvali. Takže vítáme, že schválený zákon tento požadavek obsahuje.

Díky tomu pomůžeme zaměstnancům na částečné pracovní úvazky, mladým zaměstnancům, zaměstnancům v předdůchodovém věku, zdravotně postiženým zaměstnancům, rodičům-samoživitelům a rodičům s malými dětmi, což jsou skupiny, vůči nimž je institut pracovního poměru na dobu určitou uplatňován nejčastěji.

Zároveň je pro nás velmi podstatné i to, aby v systému podpory v době částečné práce nebyly nijak dotčeny termíny výplaty mezd zaměstnancům. A proto preferujeme ten model podpory, který je založen na výplatě státního finančního příspěvku přímo zaměstnavatelům ve formě náhrady části nákladů na mzdy a na sociální a zdravotní pojištění.

A stejně tak jsme prosadili i další návrhy, které zlepší situaci našich zaměstnanců a zaměstnavatelů, ať už se týkají maximální výše příspěvku této podpory, anebo odpuštění části povinných odvodů.

Problematiku ochrany a udržení pracovních míst našich zaměstnanců považujeme za klíčový předpoklad udržení a zlepšení životní úrovně a perspektivy našich pracujících občanů a rodin.

Slušný a pracující občan je pro nás na 1. místě!

Zdroj