Podvádění ve hrách I. Stručná historie

1 měsíc starý 7
Pokud bychom se zamysleli nad tím, co definuje pojem hra v širším slova smyslu, jedna z odpovědí by byla: pravidla.
Zdroj