Pokud chceme odpovědně přistupovat k investicím do energetické infrastruktury, musíme vědět, kolik energie budeme potřebovat a j...

2 měsíce starý 11
Pokud chceme odpovědně přistupovat k investicím do energetické infrastruktury, musíme vědět, kolik energie budeme potřebovat a jak ji získáme. A přesně to jsme dnes řešili na zasedání Vládního výboru pro strategické investice.

Jednali jsme o nové státní energetické koncepci. Ta nastaví další směřování Česka v energetice až do roku 2050. Mezi hlavní cíle patří zajištění dostatku energií pro lidi i firmy za přijatelné ceny.

Kromě jaderné energetiky klade koncepce důraz i na decentralizaci a digitalizaci energetiky, masivní využití OZE a také komunitní energetiku.

Chceme být také v centru vývoje malých modulárních jaderných reaktorů. Tato technologie může podpořit energetickou soběstačnost ČR a zároveň do budoucnosti zabezpečit bezemisní dodávky tepla.

Jdeme správným směrem, výbor i jeho podskupiny pracují a věci se začínají hýbat kupředu. To je jedním z předpokladů pro úspěšný Restart Česka.

Zdroj