Pokud nás cíleně promořují, měli nám to říct!

6 měsíce starý 19

Ve čtvrtek upozornil sociolog a blogger PhDr. Vojtěch Bednář na existenci velmi zvláštního dokumentu na webu České společnosti intenzivní medicíny. Přečetl jsem si jej s velkými a stále sílícími rozpaky. Pokud však na něco přijdete v noci na pátek, těžko můžete chtít po mluvčích, aby vám odpověděli ještě ten den. Takže odpověď v tomto článku nehledejte, jenom v něm upozorňuji, jaké otázky jsem zaslal na Ministerstvo zdravotnictví.

Podíval jsem se na server csim.cz – odkaz v dokumentu, na který doktor Bednář upozornil. A udělalo se mi šoufl.

https://csim.cz/wp-content/uploads/2020_PP_07_CSARIM_CSIM_COVID_pasivni_imunizace_final_120420_oprava.pdf

Soubor byl vytvořen 12. dubna 2020.

Mezioborové stanovisko

(evidenční číslo ČSARIM: 7/2020) Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), ČLS JEP Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM), ČLS JEP

Opatření vedoucí ke snižování vnímavosti populace vůči onemocnění covid-19 (tzv. Přirozená imunizace)

Vzhledem k probíhající diskuzi v médiích k otázce konceptu „postupné imunizace“ populace ČR a opakující se požadavek typu „ … problematika musí projít odbornou diskuzí“ formulovala Klinická skupina COVID (dále jen KS COVID) ustanovená Ministerstvem zdravotnictví (MZ) ČR (Příkaz ministra č. 15/2020) svůj názor k předmětné problematice. Postoj KS COVID byl využit pro vypracování společného stanoviska ČSARIM a ČSIM. Předsedové uvedených společností se dohodli na publikování stanoviska jako společného dokumentu.

Společné stanovisko: Postupné prosazování systémových opatření navrhovaných MZ a vedoucích ke snižování vnímavosti populace vůči onemocnění COVID-19 (tzv. přirozená imunizace) považujeme za odborně správný postup a předpoklad obnovení ekonomiky a normálního života občanů. b) Udržování protiepidemických opatření snižujících riziko expozice COVID-19 má význam zejména u rizikových skupin obyvatel.“

Neplatné?

Večer, přesněji v noci, jsem se chtěl podívat na server znovu, a nalezl jsem tentýž dokument, ovšem s tučným nápisem NEPLATNÉ.

https://csim.cz/wp-content/uploads/2020_PP_07_CSARIM_CSIM_COVID_pasivni_imunizace_final_120420_oprava-1.pdf

Tento soubor byl vytvořen 11. února 2021. Znamená to tedy, že mezi dubnem 2020 a 11. únorem 2021 prosazovala naše vláda „přirozenou imunizaci“? A tak jsem zaslal dotazy jak na Ministerstvo zdravotnictví, tak Česká společnosti intenzivní medicíny, na jejímž serveru jsou oba dokumenty zveřejněny.

Dotazy ministerstvu

– jak se prosím toto stanovisko promítlo do konkrétních protiepidemických kroků ministerstva zdravotnictví a vlády

– dokdy prosím platilo, bylo-li bráno v potaz?

– jaké stanovisko jej prosím nahradilo (existuje-li)?

Nechci předjímat odpovědi. Ale už teď jsem rozladěn, že nás vláda i v dokumentu podepsané lékařské autority neinformovaly ani o tom, že „přirozenou imunizaci“ někdo – význačná medicínská autorita – zcela vážně doporučuje. Každopádně v úterý budeme vědět víc. Pokud mluvčí odpoví.

Zdroj