Pokuta, zrušený tendr i neproplacené nákupy. Jak úředníci Maláčové řešili Babišův střet v zakázkách?

4 měsíce starý 93

Celkem v šesti případech v minulých dvou letech nedodrželi podle úředníků ministerstva práce zadavatelé pravidla, když přiklepli veřejné zakázky firmám z holdingu Agrofert, zjistil server iROZHLAS.cz. Důvod? Porušení zákona o střetu zájmů. Chybovat mělo třeba ministerstvo vnitra, které přidělilo tendr na nákup mediálního prostoru Mafře. Ústav zdravotnických informací a studií zase musel kvůli účasti Gennetu zrušit 3,5milionovou veřejnou soutěž.

Původní zpráva Praha 5:00 15. července 2022

Psal se rok 2020, když spustil Ústav zdravotnicích informací a statistiky (ÚZIS) projekt, na který měla jít dotace přesahující 13 milionů korun. Většinu, více než 10 milionů, má přispět Evropská unie v rámci operačního programu Zaměstnanost, který spravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem projektu bylo zavést systém, který by u těhotných žen zavčas zachytil onemocnění štítné žlázy.

Agrofert čerpal dotaci, dceřinka dodávala. Zemědělský audit vyměřil Česku pokutu nejen za střet zájmů

Číst článek

Ústav, který vede Ladislav Dušek, proto vypsal nadlimitní veřejnou zakázku dosahující téměř 9 milionů korun. Hledal společnost, která by možnosti zavedení plošného záchytu otestovala, dala dohromady všechny možné informace o anamnézách těhotných žen a navrhla, jak by se celý systém mohl v Česku zapracovat do zdravotní péče.

Jenže v polovině loňského roku přišla nečekaná komplikace a vedení ústavu muselo část veřejné zakázky zrušit. Důvod? Střet zájmů. Tendr pro severní Čechy v hodnotě zhruba 3,5 milionu korun totiž vysoutěžila reprodukční klinika Gennet, která patřila do svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Sám kontrolní orgán (ministerstvo práce – pozn. red.) uvedl v rámci kontroly, že se domnívá, že společnost GENNET, s. r. o., je společností, ve které je veřejný funkcionář,“ popsal průběh pro iROZHLAS.cz vedoucí Národního screeningového centra Karel Hejduk.

Šest případů porušení zákona o střetu zájmů

  1. Zadavatel Úřad práce, dodavatel MAFRA, a. s., přímé objednávky inzerce, zadání v letech 2017–2019
  2. Zadavatel ministerstvo vnitra, poddodavatel MAFRA, a. s., veřejná zakázka na nákup mediálního prostoru pro online kampaň, zadání v roce 2021
  3. Zadavatel ministerstvo vnitra, poddodavatel MAFRA, a. s., veřejná zakázka na nákup mediálního prostoru pro online kampaň, zadání v roce 2021
  4. Zadavatel Imperium Holz, s.r.o., dodavatel Agrotec, a. s., veřejná zakázka na pořízení nákladního vozidla, soutěženo v roce 2020, zakázka zrušena ze strany zadavatele
  5. Zadavatel Společnost Podané ruce, o. p. s., dodavatel Wotan Forest, a.s., pořízení spotřebního materiálu, zadání v roce 2020
  6. Zadavatel ÚZIS, dodavatel GENNET, s. r. o., veřejná zakázka s názvem „Časný záchyt tyreopatií v těhotenství“, soutěženo v roce 2020, zakázka zrušena ze strany zadavatele a vyhlášena znovu

Pokud by ÚZIS neověřil, zda nedochází ke střetu, hrozila by mu pokuta od ministerstva práce a také kontrola z finančního úřadu. „K ověření došlo prostřednictvím žádosti o předložení výpisu z evidence týkajícího se svěřenských fondů. Účastník dostal dvakrát možnost se prostřednictvím žádosti o písemné objasnění či doplnění nabídky k dané věci vyjádřit,“ pokračoval Hejduk.

Podle něj ale vedení kliniky výpis z evidence týkající se svěřenských fondů nepředložil. „Společnost GENNET, s. r. o., nepodala podle § 242 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek ve stanovené lhůtě námitky proti úkonům zadavatele a daná část zadávacího řízení byla řádně zrušena,“ dodal.

A protože Gennet byl jediným uchazečem v této části veřejného tendru, ústav nemohl po zrušení části zakázky, která měla pokrývat právě oblast Libereckého a Ústeckého kraje, část dotace vůbec čerpat. 

Blacklist

Případ Úřadu zdravotnických informací a studií je jen jeden z šesti, u kterých úředníci ministerstva práce a sociálních věcí v minulých letech ještě pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) jasně řekli, že dceřinky Agrofertu nemají kvůli Babišově střetu zájmů nárok účastnit se veřejných zakázek.

206 firem na blacklistu. Úředníci dostali návod, jak při rozdělování dotací předejít střetu zájmů

Číst článek

„V rámci ministerstva působí řídící orgán programu Zaměstnanost. Ten při kontrole výběrových a zadávacích řízení ověřuje, zda u dodavatele není konflikt s §4b a 4c zákona o střetu zájmů,“ popsal pro iROZHLAS.cz vedoucí tiskového oddělení resortu Jan Augusta.

Tuzemské právo ke střetu zájmů v těchto paragrafech zákona zakazuje společnostem, které alespoň ze čtvrtiny vlastní člen vlády, pobírat dotace a účastnit se veřejných zakázek. Vedle toho také platí evropská legislativa, podle níž ke střetu zájmů dochází, pokud je „z důvodů hospodářského či jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní“ výkon funkce veřejného funkcionáře.

Pracovníci řídícího orgánu, tedy resortu práce, se už od roku 2020 řídí blacklistem, na kterém figuruje přes 200 firem z koncernu Agrofert a svěřenských fondů Andreje Babiše. „Seznam je kvartálně aktualizován a zveřejňován na webu. Pokud řídící orgán zjistí, že dodavatele ovládá veřejný funkcionář, je veřejná zakázka zadána v rozporu se zákonem a posouzena jako nezpůsobilá v plné výši,“ dodal Augusta.

Inzerce u Mafry

Úředníci tímto způsobem během minulých let identifikovali šest případů porušení zákona o střetu zájmů. Jedním z nich byla přímá objednávka inzerce mezi roky 2017 a 2019, kterou zadal Úřad práce Mafře, mediálnímu domu patřícímu do Babišových svěřenských fondů. Ta vydává Mladou frontu Dnes nebo Lidové noviny.

Podle mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové ale k přímým nákupům inzerce docházelo ještě v době, kdy nebylo jasné, zda je podle Bruselu Babiš ve střetu: „Jednalo se o jednorázovou přímou objednávku, která byla provedena v době, kdy ještě nebyl jasný postoj Evropské komise a Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost, která v době auditu již byla plně realizována a uhrazena. Z tohoto důvodu Úřad práce nemohl smlouvu, respektive objednávku vypovědět.“

V současné době vedení úřadu postupuje jinak. „Úřad práce v současné době při realizaci mediálních kampaní společnosti ovládané Agrofertem neoslovuje a nezadává jejich prostřednictvím žádnou inzerci,“ dodala Beránková.

Jenže ačkoliv podle ministerstva práce k porušení zákona o střetu zájmů došlo, a resort proto nepožádal Brusel o peníze a vše se tak platilo ze státní kasy, úřad žádnou pokutou potrestán nebyl. „Finanční úřad odvod nevyměřil a Úřad práce proto sankci nezaplatil. Výdaje však nebyly požadovány po Evropské komisi a jsou hrazeny ze státního rozpočtu,“ sdělil k tomu resort.

Bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš od počátku jakýkoliv střet zájmů odmítá | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Problém měla například karlovarská pobočka Úřadu práce, která propagaci kampaně na podporu hendikepovaných zadala tištěné Mladé frontě Dnes. Server iROZHLAS.cz případ podrobně popsal ZDE. Tehdy o pochybení rozhodl auditní orgán ministerstva financí, který každoročně kontroluje jednotlivé operační programy a který je řízen přímo z Bruselu.

Když o něm redakce loni informovala, šlo o vůbec první takové známé rozhodnutí, kde byl Babišův střet zájmů jasně konstatován. Jenže obdobný verdikt padl i v dalších případech mnohem dříve.

Unijní audit

Kvůli Babišově střetu zájmů proběhl na začátku roku 2019 v Česku audit Evropské komise, podle jehož závěrů šéf hnutí ANO během svého angažmá ve vládě porušoval tuzemskou i unijní legislativu ke střetu a firmy v jeho svěřenských fondech, včetně Agrofertu, neměly na dotace z evropských fondů nárok.

V dalších dvou se opět jednalo o veřejnou zakázku, kterou vyhrála Mafra. Konkrétně ministerstvo vnitra nakupovalo mediální prostor pro online kampaň. A podle úředníků resortu práce a sociálních věcí v rozporu se zákonem. Šlo o dvě veřejné soutěže za zhruba 13,5 milionu korun.

„V rámci kontroly bylo ze strany řídícího orgánu operačního programu Zaměstnanost (ministerstvo práce – pozn. red.) konstatováno pochybení, které ministerstvo vnitra rozporuje,“ uvedla k tomu mluvčí Hana Malá z ministerstva vnitra.

Podle ní při vypsání a realizaci dvou tendrů postupoval resort plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. „Také u nich neidentifikovalo žádný střet zájmů, což bylo podloženo i právním stanoviskem,“ dodala. V tomto případě, ale finanční úřad dosud kontrolu neukončil, a není tak jasné, jestli bude muset resort vnitra peníze vracet.

Přístřešky pro zvířata

Společnost Podané ruce zase žádala o téměř 14 milionů z unie na projekt nízkoprahové služby pro drogově závislé v Brně. „V letech 2018–2021 jsme realizovali projekt Malá farma: Pracovní a motivační program v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně, který byl financován z operačního fondu Zaměstnanost,“ popsala pro iROZHLAS.cz Kristýna Férová.

Přelomové rozhodnutí: Úřad práce porušil zákon o střetu zájmů, důvodem byl nákup reklamy u Mafry

Číst článek

V rámci něho vypsala zakázku na pořízení spotřebního materiálu, kterou vyhrála v roce 2020 firma Wotan Forest z koncernu Agrofert. „Do projektu jsme od firmy Wotan Forest, a. s. opakovaně nakupovali z poskytnutých peněz dřevo na stavbu přístřešků pro hospodářská zvířata. Realizované nákupy nám byly vždy v rámci průběžné monitorovací zprávy schváleny bez jakéhokoliv náznaku porušení pravidel,“ vysvětlila.

Jenže když přišla třetí vlna nákupů dřeva, nastal problém. Úředníci ministerstva práce jej totiž vyhodnotili jako porušení zákona. „Bylo nám odmítnuto proplacení těchto nákladů, navíc jsme obdrželi výzvu k vratce peněz za již dříve schválené nákupy,“ dodala Férová.

Společnost Pomocné ruce argumentovala tím, že firma Wotan Forest je součástí Agrofertu, který je ale vložen ve svěřenských fondech a dle rejstříku ovládán Zbyňkem Průšou a Alexejem Bílkem, nikoliv členem vlády, jak uvádí zákon o střetu zájmů. Úředníci z ministerstva práce své rozhodnutí ale nezměnili.

„Domníváme se, že toto konkrétní pravidlo značně komplikuje hladký průběh nákupů, protože není v lidských silách u každého nákupu dohledávat skutečného majitele a dále pak zjišťovat, zda tato osoba je, či není v režimu střetu zájmů. To považujeme za nesmyslné,“ dodala Férová.

Náklaďák od Agrotecu

Poslední případ se týkal soukromé společnosti. Dřevozpracující karvinské firmě Imperium Holz ministerstvo práce přikleplo v minulosti dotací téměř 4 miliony korun na rozšíření výroby palivového dříví a štípaného šindele. V rámci tohoto projektu potřebovala společnost pořídit nákladní auto a na počátku roku 2020 vypsala veřejnou zakázku za 860 tisíc korun.

Už v březnu ji ale musela zrušit, protože jako dodavatele vybrala společnost Agrotec, dceřinku Agrofertu. Stejně jako Ústav zdravotnických studií a statistik se díky tomu vyhnula případné sankci od úředníků z ministerstva práce a také kontrole
z finančního úřadu. Redakce iROZHLAS.cz oslovila firmu Imperium Holz s dotazy. Ta ale do vydání článku nereagovala.

Sám Babiš střet zájmů od počátku odmítá. Stejně tak Agrofert opakovaně uvedl, že podniká v souladu s legislativou. O šestici případů, kdy úředníci identifikovali střet zájmů, podle mluvčí Lucie Bukovanské Agrofert neví.

„Nemáme informaci o tom, že bychom byli vyřazeni z nějakého výběrového řízení v důsledku střetu zájmů. Podle našeho názoru se jedná o spekulace a takové rozhodnutí by ani nemělo relevantní právní oporu,“ uvedla na dotaz redakce.

„Pro koncern Agrofert je důležité, aby ekonomika firem byla zdravá a obchodní vztahy byly založeny na vzájemné důvěře. Např. zmíněná firma AGROTEC, a. s,. jen loni prodala na tisíc nákladních vozů a jedná se tak o největšího dodavatele pozemní techniky v České republice,“ dodala.

Tereza Čemusová

Zdroj