Politici mlčí, českou energetickou budoucnost řeší vědci z Institutu Equilibrium

2 měsíce starý 10

Středa 10. 3. 2021

Blok 1: Přechod k nízkoemisním energetickým zdrojům

13.00 – 13.05 Zahájení – Vladimír Mařík a Vladimír Wagner

13.05 – 13.35 Jaroslav Míl, vládní zmocněnec pro jadernou energetiku

Stav české energetiky a její budoucnost

13.35 – 13.55 René Neděla, náměstek ministra MPO

Budoucnost teplárenství

13.55 – 14.15 Vladimír Wagner, Ústav jaderné fyziky AV ČR

Nízkoemisní zdroje – jaderná energetika

14.15 – 14.35 Jan Fousek, výkonný ředitel AKU-BAT

Obnovitelné zdroje potřebují akumulaci

14.35 – 14.55 Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení ČR

Jak využívat a postupně nahrazovat fosilní energetiku

14.55 – 15.20 Peter Kalaš, viceprezident, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Ladění bezemisního mixu ve strategii EU

15.20 – 16.20 Panelová diskuse k 1. bloku

Panelisté: René Neděla, Martin Hájek, Vladimír Wagner, Jan Fousek, Peter Kalaš

Čtvrtek 11. 3. 2021

Blok 2: Nové technologie mění energetiku

13.00 – 13.05 Zahájení Vladimír Mařík

13.05 – 13.20 Miroslav Bárta, Egyptologický ústav UK

Člověk a energie

13.20 – 13.50 Peter Staněk, SAV Bratislava

Digitalizácia ako fenomén budúcej trasformácie společnosti

13.50 – 14.10 Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT

Myšlení 4.0 – nová cesta k energetické resilienci

14.10 – 14.25 Dita Tesařová, Národní centrum energetických úspor

Energetické úspory a možnosti EPC ve veřejném sektoru

14.25 – 14.45 Pavel Hrzina, FEL ČVUT

Fotovoltaika, akumulátory – bezpečné užívání a další vývoj technologie

14.45 – 15.05 Radek Škoda, CIIRC ČVUT

Efektivní využití jaderného paliva v teplárenství a elektroenergetice

15.05 – 15.25 Hynek Beran, CIIRC ČVUT

Hrozí nám blackout? Proměny stabilního zajištění dodávek energie

15.25 – 16.15 Panelová diskuse k 2. bloku

Panelisté: Vladimír Mařík, Hynek Beran, Pavel Hrzina, Josef Fantík, Václav Pačes

Zdroj