Pomáhají najít práci ukrajinským učitelkám, teď získali cenu za přínos ve vzdělávání

6 měsíce starý 51

 Nadace České spořitelny

Před rokem do Česka dorazily stovky tisíc ukrajinských žen a dětí. Mezi nimi bylo více než deset tisíc učitelek. Díky projektu Začni učit si v Česku dokázaly lépe najít zaměstnání. Lidé, kteří za iniciativou stojí, jim pomohli s uznáváním pedagogického vzdělání z Ukrajiny, získáním kvalifikace pro vyučování v Česku i se zlepšováním češtiny. Projekt nyní ocenila Nadace České spořitelny za to, jak dokázal flexibilně a inovativně reagovat na situaci v českém školství v roce 2022. 

"Dosud se zapojilo přes 1200 učitelek. Část z nich už působí na školách, část je v procesu začleňování. Největší komplikací je pro ně jazyková bariéra a celkově odlišný vzdělávací systém. Ten český jinak pracuje s chybovostí nebo s žáky, kteří vyžadují individuální přístup," přiblížila Markéta Sochovská ze Začni učit. 

Nadace České spořitelny ve středu večer udělila celkem čtyři ceny. Z toho tři se zaměřovaly na integraci ukrajinských uprchlíků. Kromě projektu Začni učit Nadace ocenila neziskovou organizace Eduzměna za koordinaci dárců, kteří chtěli finančně podpořit vzdělávání ukrajinských dětí. Eduzměna se podílí například na projektu Darujeme kroužky dětem, jenž zprostředkovává peníze rodičům, kteří si nemohou mimoškolní aktivity dovolit dětem platit.

"Klíčem k úspěšné integraci ukrajinských uprchlíků je především jazyková podpora, důležitá je ale i podpora volnočasových aktivit, které pomáhají jednak s integrací, ale i právě se zlepšováním jazykových znalostí," popsala Ivana Šenitková z nadačního fondu Eduzměna. 

Za profesní i osobní angažovanost v začleňování žáků z Ukrajiny do českých škol Nadace České spořitelny dále ocenila programovou ředitelku organizace Meta Kristýnu Titěrovou. Dlouhodobě se věnuje podpoře dětí cizinců, kteří se češtinu teprve učí. Je autorkou několika odborných publikací a editorkou prvního dílu učebnice češtiny jako druhého jazyka Levou zadní. "V celorepublikovém měřítku zásadně přispěla k začlenění ukrajinských žáků do českých škol," zdůvodnila Nadace České spořitelny její ocenění.

"Běžně do škol přichází zhruba dva tisíce dětí, zatímco teď to byly desetitisíce," ohlížela se Titěrová za uplynulým rokem. "Ministerstvo školství zareagovalo, změnilo systém přijímacích zkoušek a dokonce zavedlo jazykovou přípravu na školách, což jsme dlouho prosazovali, aby se stalo," dodala. Podle ní jednou z největších výzev bylo a pořád je to, jak ukrajinské žáky, kteří věří v návrat domů, přimět učit se v českých třídách. 

Mimo téma integrace Ukrajinců cenu získal také projekt Lídr školy pro začínající ředitele. Jde o společný projekt ministerstva školství, Národního pedagogického institutu a neziskové organizace Učitel naživo. Cílem je poskytovat systematickou podporu začínajícím ředitelům. Vedoucí škol zapojení do tohoto programu si pochvalují, že se díky němu učí, jak vést lidi, jak školu posouvat a setkávají se s podobně motivovanými kolegy z jiných škol. 

Mluví za Ukrajince v Česku: Tahle válka netrvá jen rok. Jiní umírají, abych mohla žít (25. 4. 2023)

Zdroj