Pomoc pro zdravotně znevýhodněné a pečující opět poroste! Povedlo se mi vyjednat navýšení příspěvku na péči. Nejvíce ho zvýšíme ...

před 2 týdny 35
Pomoc pro zdravotně znevýhodněné a pečující opět poroste! Povedlo se mi vyjednat navýšení příspěvku na péči. Nejvíce ho zvýšíme pro lidi velmi závislé na pomoci ostatních v tzv. 4. stupni, a to o 7 800 Kč měsíčně na celkových 27 000 Kč. Toto zvýšení bude pro všechny, kdo zůstávají v domácí péči. Zejména tu chceme nejvíce podpořit, aby mohli i tito lidé zůstávat se svou rodinnou a blízkými.

Další podrobnosti o zvýšení příspěvku dávám do komentářů. Jsem moc rád, že se to konečně povedlo. Je to po zahájení podpory osobní asistence nebo navýšení příspěvku na mobilitu, náročnou dietu či zvláštní pomůcky další z kroků, kterým chceme pomoci těm nejzranitelnějším v naší společnosti a lidem, kteří se o ně pomáhají starat.

Přečtěte celý článek