Poslala jsem za mnohé z vás, živnostníky a podnikatele, připomínky a podněty ministru Havlíčkovi. Během uplynulého roku jsme se...

4 týdny starý 9
Poslala jsem za mnohé z vás, živnostníky a podnikatele, připomínky a podněty ministru Havlíčkovi.

Během uplynulého roku jsme se jako koalice SPOLU opakovaně obraceli na vládu s řadou žádostí a návrhů, jak zlepšit pomoc státu podnikatelům a živnostníkům. Náš cíl je jednoduchý – pomoc musí být široká, srozumitelná a dostupná i pro ty, kteří dosud dotačním sítem propadali, ačkoli byli vládními opatřeními citelně zasaženi.

Nově spuštěné programy Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady ale tyto problémy nijak nezlepšily a těch děr, jimiž lidé propadají do nejistoty, krachů a existenčních potíží, mají ještě mnohem víc. Proto jsem zaslala dopis ministru Havlíčkovi, ve kterém ho žádám o několik klíčových změn v těchto programech.

👉 Podnikatelům by mělo být nadále umožněno kombinovat program Covid 2021 s čerpáním kompenzačního bonusu. Vzhledem k tomu, že případné jiné poskytnuté dotace se odečítají od nákladů, z nichž je následně dotace vypočítána (nyní 60 %), mohl by se i kompenzační bonus takto odečítat.

👉 Program Covid – Nájemné by měl být zachován a podnikatel si mezi ním a programem Covid 2021 mohl sám vybrat.

👉 Pro vstup do programu Covid – Nepokryté náklady by měl postačovat pokles obratu o 30 %. Nebudou tak poškozeni ti, kdo se snažili udržet podnikání a všemožně zachránit ztracené příjmy, a přišli tak třeba „jen“ o 49 % obratu.

👉 Na poskytnutí podpory v programu Covid – Nepokryté náklady by měla být aplikována evropská pravidla povoleného limitu výše podpory, tedy 70 % fixních nákladů pro velké, střední a malé firmy a 90 % fixních nákladů pro mikropodniky. Podpora ve výši 60 % fixních nákladů není pro drtivou většinu vládními opatřeními zasažených podniků, zejména těch nejmenších, dostatečná.

Za ten rok si statisíce podnikatelů a živnostníků sáhlo na dno rezerv nejen svých firem, ale i rodinných úspor. Hovořila jsem s lidmi, kteří na záchranu svých podniků a živností použili peníze spořené na důchod, zastavili svůj byt či dům nebo obětovali úspory, které jednou chtěli předat svým dětem.

Pokud nemáme po odeznění pandemie nalézt místo České republiky spálenou zemi se zlomenými lidmi a zkrachovalými podniky, je potřeba urychleně rozprostřít pod zasažené firmy a živnosti opravdu účinnou záchrannou síť, která nebude děravá a nenechá nikoho propadnout.

Celý dopis si můžete přečíst zde: https://www.top09.cz/co-delame/interpelace/dopis-ministrovi-prumyslu-a-obchodu-ve-veci-vetsi-podpory-podnikatelum-28429.html

Zdroj