Potřebujeme ukázat mladým zemědělství jako obor s perspektivou a budoucností

před 3 týdny 60

ZZN Pelhřimov, a. s., patří mezi nejvýznamnější obchodní společnosti působící v regionu Vysočiny a jižních Čech. Zabývá se výrobou a prodejem krmných směsí, nákupem a prodejem rostlinných produktů, výrobou a prodejem minerálních hnojiv, prodejem agrochemických přípravků, výrobou a prodejem osiv i poskytováním aplikačních a sklizňových služeb v oblasti zemědělské prvovýroby.

Zdeněk Kubiska: Partnerem dobrých hospodářů jsme už 24 let, a to všech bez rozdílu a velikosti. | Foto: Pavel Heřmanský/archiv ZZN Pelhřimov

Ing. Zdeněk Kubiska nám jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti ochotně poskytl svůj pohled na současné otázky budoucnosti zemědělství.

Pane řediteli, heslem vaší společnosti je „Partner dobrých hospodářů“. Jaké výzvy z vašeho pohledu stojí před dobrými zemědělskými hospodáři budoucích let?

Partnerem dobrých hospodářů jsme už 24 let, a to všech, ať už je to malý farmář nebo zemědělský podnik. Největší výzvu pro nás představuje tzv. Společná zemědělská politika EU. Její pravidla musí čeští zemědělci splňovat, což se jim ne vždy daří, protože nezohledňují všechna specifika českého zemědělství. Velkou výzvu představuje také potřeba vychovat novou generaci zemědělců. Zemědělství se mění, díky digitalizaci a robotizaci ubývá těžké manuální práce, a není potřeba tolik lidí. Na druhou stranu stále platí, že kráva ani pole nepočká, když se zrovna venku udělá hezky nebo hrajeme zápas na mistrovství světa, což může někoho odrazovat. Říká se však, že zemědělství má z různých odvětví ekonomiky největší prostor pro automatizaci a robotizaci. Je na nás, abychom tohoto potenciálu využili a vzbudili zájem nastupující generace.

 Jana Ulbrichová

Ke krajině přistupujeme s plnou zodpovědností, říká Jana Ulbrichová

Řada zemědělských provozů zápasí s legislativními překážkami, jakou je např. Kategorizace pozemků z hlediska erozního ohrožení a následné volby pěstovaných plodin. Jak jsou na tom vaše dceřiné společnosti hospodařící v krajině Vysočiny?

Zdroj: DENÍKZemědělci napříč zemí jsou neustále zahlcováni novou legislativou. To pro ně představuje jednak obrovskou administrativní zátěž, a jednak omezuje jejich produkci. Nová pravidla ochrany půdy například způsobí, že více než polovina zemědělské půdy v Česku bude v nějakém ochranném pásmu. To může přinést nejen omezení produkce farmářů, ale třeba i povinnost vyměnit stroje. Dobrý hospodář ale přece sám ví, jak se má ke svému výrobnímu prostředku, půdě, chovat, aby udržel její produkční schopnost pro další generace.

Jedním z přetřásaných problémů je sucho v krajině. Provádíte nějaká adaptační opatření na posílení vodního režimu krajiny a pro zemědělské hospodaření?

Pozorujeme častější a výraznější výkyvy počasí a musíme se tomu každý v rámci svého pole přizpůsobit, ať už osevními postupy, setím meziplodin apod. Neovlivníme, jestli bude pršet, nebo bude sucho. Každý správný zemědělec by měl hospodařit tak, aby eliminoval dopad klimatické změny.

Jaké podmínky musíte splňovat jako producent průmyslových hnojiv, na která je často laicky pohlíženo negativně?

ZZN Pelhřimov hnojiva nevyrábí, ale obchoduje s nimi. Jako obchodník musíme splňovat přísná pravidla na prodej a skladování. Jako zemědělci díky moderním technologiím precizního zemědělství za pomoci satelitů dokážeme velmi přesně a účinně aplikovat hnojiva. Jejich spotřeba tak proti minulosti výrazně poklesla. Díky přesným půdním rozborům víme, kolik hnojiva potřebuje každý metr pole. Stále ale platí, že bez hnojiv to nejde. Jen si spočítejte, kolikrát se za posledních sto let zvýšila světová populace, kolikanásobně ubylo zemědělců a kolik zemědělské půdy už neslouží k pěstování plodin, ale stojí na nich skladové či průmyslové haly nebo třeba satelitní městečka. Bez hnojiv bychom zkrátka neměli co jíst.

 Petr Foukal

Zemědělství provází člověka tisíce let, je to základní činnost, říká Petr Foukal

Jste partnerem soutěže Mladý zemědělec. Jaká očekávání směrem k budoucnosti zemědělství od mladé generace máte?

Není úplně pravda, že mladí nechtějí do zemědělství. Spíše ho neznají. Je potřeba jim ho ukázat, jeho perspektivu a budoucnost. To beru i na sebe, proto podporujeme soutěž Mladý zemědělec. Je potřeba, aby ve školách bylo více praxe. Interaktivní výuka na počítači nestačí, pokud se během celého studia nepodívají na farmu, těžko jim pak může zemědělství přirůst k srdci. My to řešíme i tím, že absolventi ještě před nástupem na konkrétní pracovní pozici procházejí adaptačním tzv. JUNIOR Trainee programem, v rámci něhož se seznámí se všemi oblastmi a činnostmi naší společnosti.

ZZN Pelhřimov, a. s., obhájilo v letošním roce 2. místo v soutěži zaměstnavatel regionu Vysočina. Máte jako zemědělský podnik tedy dostatek zájemců i kapacitu na jejich uplatnění, nebo je v tomto ohledu budoucnost nejistá?

Naším cílem je být atraktivním zaměstnavatelem pro mladé i v konkurenci firem z ostatních odvětví ekonomiky. Nabízíme motivující odměňování, benefity a příjemné pracovní prostředí. Zapomeňte na špinavá JZD se zastaralou technikou z historických filmů. Kombinace smysluplné práce, perspektivy růstu, moderních technologií a dobrého kolektivu k nám láká absolventy i zkušené odborníky. Zmiňované ocenění je důkazem toho, že jdeme správným směrem.

Které kroky je žádoucí podnikat pro zajištění dostatečné obslužnosti zemědělských provozů a produkce, tedy pro přípravu a uplatnění zejména mladých nástupců?

Zemědělství se mění. Díky robotizaci a digitalizaci budeme potřebovat méně lidí, kteří zastanou více práce. Jde o perspektivní obor, kde se snažíme vytvářet pozitivní klima na pracovišti, sledujeme trendy a budujeme kulturu, kde starší zkušení spolupracují s mladými, které práce u nás baví.

Přečtěte celý článek