Povinnou datovku chtějí zrušit tisíce lidí. Ignorace nepomůže, možností je jen pár

2 týdny starý 13

 ČTK

Do konce letošního února založilo ministerstvo vnitra přes 1,7 milionu povinných datových schránek. Dalších zhruba půl milionu ještě zbývá, celkem totiž plánuje úřad do konce března zprovoznit 2,2 milionu datovek.

Schránky musí mít letos podle zákona povinně všichni živnostníci, kteří mají IČO. Jenže řada lidí ji nechce. Většinou proto, že už nepodnikají nebo mají najednou dvě schránky. V minulosti si totiž datovku sami dobrovolně založili jako fyzické osoby, tedy na rodné číslo. A teď mají i tu "podnikatelskou". Zajímají se tak o to, jak ji zrušit. 

Možností je podle úřadu ale minimum. "Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřizovanou ze zákona lze znepřístupnit pouze ukončením živnosti," říká Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra. "Nebo pak na základě dalších zákonem stanovených důvodů podle paragrafu 11 odst. 1 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů," dodává.

To jinými slovy znamená z důvodu úmrtí osoby, omezením svéprávnosti a omezením na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, výkonu trestu, výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení nebo ochrany zdraví lidu. 

Pokud lidé chtějí živnost trvale odhlásit, musí tak učinit osobně u místně příslušného živnostenského úřadu. Ten ukončení živnosti vyznačí do zákonem stanovené evidence a poté dojde automaticky ke znepřístupnění datové schránky. Nebude možné do ní už žádné dokumenty přijímat ani z ní odesílat.

"K vlastnímu zrušení datové schránky dochází až uplynutím tří let od znepřístupnění datové schránky z důvodu úmrtí či výmazu ze zákonem stanovené evidence," podotýká dále Malá. 

Lidé ruší živnosti ve velkém

Mluvčí upozorňuje, že pouhé pozastavení či přerušení živnosti není zákonným důvodem k znepřístupnění datové schránky. Tisíce lidí tak živnosti skutečně ruší, což potvrzují statistiky.  

V posledních třech měsících se podle analytičky společnosti Dun & Bradstreet Petry Štěpánové počet žádostí o zrušení živností skokově zvýšil. "Živnostenské oprávnění za tu dobu zrušilo přes 40 tisíc podnikatelů. Toto číslo není s velkou pravděpodobností konečné," říká Štěpánová. 

Tvrdí, že ke skokovým výkyvům v ekonomice zpravidla dochází při významné změně určitých podmínek, ať už legislativních, či ekonomických. "Aktuálně tou klíčovou změnou je právě zavedení datových schránek, povinně pro všechny OSVČ," míní expertka.

Aktuálně je v Česku podle dat Dun & Bradstreet registrováno více než 2 179 000 živnostníků. Podnikatelské aktivity vykonává zhruba 1 143 000 OSVČ, což představuje 52 procent z celkového počtu. "Ostatní vydaná živnostenská oprávnění jsou 'spící', což v praxi znamená, že fyzická osoba má vydaný živnostenský list, ale podnikatelské aktivity nevykonává," upřesňuje dále Štěpánová.

Radikální úbytek živností na konci loňského roku potvrzují také data ministerstva průmyslu a obchodu, které úřad poskytl redakci Aktuálně.cz. Zatímco v prosinci roku 2020 a 2021 ukončilo živnost přes deset a jedenáct tisíc podnikajících fyzických osob, v roce 2022 to bylo bezmála 37 tisíc lidí. Data za první tři měsíce letošního roku budou k dispozici až v dubnu. 

Ministerstvo vnitra uklidňuje situaci vyjádřením, že komunikace se státem může být při pozastavené či přerušené podnikatelské činnosti minimální, a tak není nutné živnosti hned rušit a s nimi i datovky. 

"Nevylučujeme, že v případě pozastavené živnosti bude komunikace s úřady v záležitostech OSVČ ojedinělá. V tomto případě je vhodné si nastavit u datové schránky notifikaci příchozích zpráv na e-mail či telefon, tak aby nebylo nutné se do ní zbytečně často přihlašovat," říká za úřad Malá.  

Pozor na pojištění

Pokud se lidé rozhodnou definitivně ukončit samostatně výdělečnou činnost, měli by zrušení oznámit i pojišťovně.

Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové platí, že po ukončení samostatně výdělečné činnosti má pojištěnec povinnost zdravotní pojišťovně do osmi dnů oznámit, do které kategorie plátců zdravotního pojištění bude patřit - státní pojištěnec, zaměstnanec či osoba bez zdanitelných příjmů. 

"Zároveň musí také doložit, že má nárok na zařazení do příslušné kategorie pojištěnců, například studující musí předložit potvrzení o studiu, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný potvrzení z úřadu práce," vysvětluje Plívová.

Podle oslovených pojišťoven pokles OSVČ v jejich statistikách není zatím výrazný. "VZP v současné době nezaznamenala výraznější pokles počtu pojištěnců vedených jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)," doplnila Plívová.

U České průmyslové zdravotní pojišťovny ukončilo od 1. ledna 2023 podnikání 3570 osob. "Počet ukončených podnikajících osob je sice vyšší než v minulých letech, ale nejedná se o nic enormního," uvedla mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová. 

Druhou schránku je možné znepřístupnit

Jak uvádí za ministerstvo mluvčí Malá, zatímco datovku zřízenou ze zákona nejde zrušit, soukromou datovou schránku ano. Pokud lidé nechtějí mít dvě, mohou datovku zřízenou na rodné číslo znepřístupnit. A to buď osobně na Czech Pointech, nebo přímo v dané datové schránce.

Po přihlášení do datovky je třeba kliknout na nastavení a mezi zobrazenými údaji je možné kliknout na políčko - znepřístupnit. 

"Uživatelé datových schránek mají ale možnost připojit si do Portálu občana více datových schránek a přepínat se kliknutím mezi nimi, stejně jako si do e-mailového klienta připojím více e-mailů," radí Malá. 

Ministerstvo také varuje živnostníky, kteří se odmítají z důvodů protestu do schránek přihlásit poté, co jim poštou přijdou od úřadu přístupové údaje k nové datovce. "Pokud se držitel datové schránky do ní nepřihlásí, zpřístupní se automaticky i fikcí desátý den od nepřevzetí obálky s přístupovými údaji nebo patnáctým dnem od data doručení přístupových údajů," varuje Malá.

A dodává, že i v případě nečinnosti či neaktivity držitele datové schránky budou do ní doručovány dokumenty i fikcí a držiteli datové schránky hrozí právní účinky z takto došlých dokumentů. 

"Je třeba si uvědomit, že od některých orgánů veřejné zprávy, například finančních úřadů, může být vynucováno podání datovou schránkou, pokud je schránka zpřístupněna, a nesplnění takového úkonu s sebou rovněž může nést sankce," uzavírá mluvčí ministerstva. 

Zdroj