Práce na mostě v Kácově pokračují. Třicetikilometrová objížďka by mohla skončit do Vánoc

3 měsíce starý 19

„Původní most byl z roku 1915 a nevyhovoval stavebně, ani co do šířky, protože měl necelé čtyři metry, nebyl tu ani chodník. Navíc byl nízký. V situaci, kdy tudy tekla stoletá voda, ohrožovalo to bezpečnost pohybu na mostě,“ říká radní Středočeského kraje pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS). Výstavba nového, širšího i vyššího mostu podle něj zajistí významné zlepšení dopravy i lepší podmínky pro chodce.

Stavba mostu v Kácově

Foto: KSÚS, Novinky

V současné chvíli stavba dopravní situaci ale spíše komplikuje. Pro pěší, kteří Sázavu přecházejí cestou na vlak, byla ještě před stržením starého mostu vybudována provizorní lávka. Pro obyvatele Kácova vznikla na místě také provizorní silnice, díky které mohou stavbu objet a do města se dostat po druhém mostě.

Ostatní řidiči, kteří nemají speciální povolení obce, se ale nevyhnou delší objížďce. Osobní automobily do 3,5 tuny čeká náhradní trasa dlouhá 21 kilometrů vedoucí přes obce Zbizuby, Nechyba, Vlková, Petrovice II, Kasanice a Polipsy. Nákladní automobily si pak zajedou celých 32 kilometrů, a to přes obce Uhlířské Janovice a Stará Huť.

„Byli bychom opravdu rádi, aby se podařilo most zprovoznit ještě před vánočními svátky,“ uvedl Kupka. „Bavíme se se stavbou i o tom, že kdyby se dokončení nestihlo, případně spustíme provizorium, aby se lidé koncem roku po mostě opravdu mohli projet, i když nebude zcela hotový.“

Stavba mostu v Kácově

Foto: Novinky

Stavební práce začaly už v září 2020. Jejich průběh ale zkomplikovaly nepříznivé povětrnostní podmínky a velká voda, která vyplavila zařízení staveniště.

Stavba mostu v Kácově

Foto: KSÚS, Novinky

„Museli jsme založit pilíře, provést sanaci podloží, vybudovat provizorní komunikace podél Sázavy až k provizornímu mostu a další práce. Samotná nosná konstrukce už je taková třešnička na dortu,“ popisuje Štěpán Dvořák, hlavní stavbyvedoucí u stavební firmy Colas, která má stavbu na starosti.

„Nyní probíhají poslední přípravy před betonáží samotné mostovky,“ popisuje aktuální stav Dvořák a dodává, že po zprovoznění mostu ještě přijdou dokončovací práce, které budou zahrnovat například obložení mostu kamennou dlažbou.

Stavba mostu v Kácově

Foto: Novinky

Nový kácovský most bude měřit 75 metrů a původní most z roku 1915 má převyšovat o necelý metr. „Zajímavostí je, že jeho konstrukce se v určitém místě rozšiřuje z tzv. dvoutrámového průřezu na třítrámový průřez,“ říká Štěpán Dvořák.

Stavba mostu v Kácově

Foto: Novinky

Stavbu mostu financuje především Středočeský kraj s podporou státu. Vyjde asi na 135 milionů. „Je to jedna z největších investic, které v letošním roce realizujeme,“ uvedl Kupka.

Zdroj