Praha nechala zrestaurovat dvě sochy u vchodu do Pražské tržnice

4 měsíce starý 157

foto Odhalení zrestaurovaného alegorického sousoší Mužů s býky, které v roce 1895 vytvořili sochaři Čeněk Vosmík a Bohuslav Schnirch, 15. červenec 2022, Pražská tržnice, Praha.

Praha - Hlavní město nechalo zrestaurovat dvě sochy mužů s býky z roku 1895, které stojí u vchodu do Pražské tržnice v Holešovicích. Novinářům to dnes na místě řekli zástupci magistrátu a Galerie hlavního města Prahy (GHMP), která měla projekt na starosti. Práce provedl restaurátor Jan Brabec za zhruba 1,5 milionu korun. Sochy podle něj byly v důsledku zanedbané údržby ve velmi špatném stavu.

Sochy vytvořili na konci 19. století významní sochaři Bohuslav Schnirch a Čeněk Vosmík, kteří se podíleli například na výzdobě Národního muzea. Díla symbolicky vycházejí z původní funkce areálu tržiště, kde byla městská jatka. Jedna ze soch znázorňuje chovatele s býkem a druhá muže, který zvíře vede na porážku. Obě díla jsou památkově chráněna.

Podle restaurátora město rozhodlo o obnově děl "za pět minut dvanáct". "Sochy jsou složeny ze tří velkých bloků a všechny dutiny a spáry mezi nimi byly vyplaveny, takže tam zatékalo, uchytávala se tam vegetace a hrozilo, že vegetace a mrazová destrukce sochy poškodí mnohem víc, nebo že dokonce poruší statiku," vysvětlil. Dodal, že sochám nebyla od jejich umístění věnována téměř žádná péče.

Práce podle něj začaly loni čištěním, při kterém zjistil narušení soklů do takové míry, že bylo později nutné jejich části nahradit novými kameny. Ve druhé etapě, která začala na jaře, provedl mimo jiné barevné retuše, zrestauroval kovové atributy a vyměnil poškozené bloky ve spodní partii.

Radní města pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě) připomněla, že kromě obnov existujících soch má Praha program Umění pro město, kterým podporuje vznik nových děl ve veřejném prostoru. Náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) dodal, že při správě a uskutečňovaných úpravách areálu tržnice chce město projevovat respekt i k jeho historii.

Město nedávno vybralo v architektonické soutěži autory budoucí podoby veřejných prostranství v tržnici, kterými se stalo Studio Perspektiv. Areál tržnice se podle návrhu dočká nových vstupů, které by měly být rozděleny na vstupy pro pěší a vjezdy pro automobily, nového náměstí, dětského hřiště, zeleně či vodních prvků a mobiliáře. Projekční práce k proměnám veřejných prostranství v Pražské tržnici budou podle dřívějších informací trvat asi dva roky. Samotná úprava je v plánu po etapách. Proměna tržnice bude podle dřívějších informací trvat asi deset let, první změny by měly být vidět asi v roce 2027.

Město v areálu provádí menší úpravy, loni například nechalo zbourat dva domy u vstupu do areálu z Jateční ulice, které nezapadaly do historické podoby tržnice. Areál nedávno převzala do správy městská společnost Výstaviště Praha, která se stará o Výstaviště.

Areál původně pražských jatek byl založen v roce 1895. Jako jatka fungoval do 80. let minulého století, kdy se začal měnit na tržnici. Areál byl prohlášen kulturní památkou.

Zdroj