Přečkali jsme zimu a bude lépe. Firmám se i přes válku vrací optimismus

4 měsíce starý 10

České firmy se po třech letech těžkých změn pomalu nadechují, vrací se jim síla i dobrá nálada. Ačkoliv fakticky na tom nejsou zatím růžově, hlavně situace ve světě naznačuje, že bude lépe. Obchodní bilance se díky tomu zlepšuje a firmy se připravují na vyšší poptávku. Ukazuje to průzkum ČSOB Index očekávání firem, který sleduje aktuální náladu tuzemských firem a je tak dobrým indikátorem budoucího vývoje ekonomiky.

A co je tou událostí, která může ještě nyní očekávání firem radikálně zvrátit, ať už v pozitivním, či negativním duchu? „Pokud se podaří ukončit válku na Ukrajině, bude to určitě obrovská úleva pro všechny a nastartuje to další optimismus. Nicméně firmy si už na neblahou situaci víceméně zvykly,“ odpověděl na dotaz SZ Byznys šéf Firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

Dalším výrazným impulzem by podle něj bylo snížení inflace v příštím roce na hladinu kolem tří procent a očekávání firem by také zlepšila lepší situace na pracovním trhu, která by jim dovolovala získávat za lepší peníze kvalitní a produktivní zaměstnance.

Hodnota celkového indexu ve srovnání s loňským „záporným“ podzimem vyskočila o 19,4 bodu na 3,7 bodu. Index se tak vrátil do kladného pole poprvé od podzimu 2021. „Z výsledků je patrné, že firmy po předchozích letech spojených s uzavíráním provozů nebo energetickou krizí mají chuť opět normálně podnikat a rozvíjet se, aby zůstaly konkurenceschopné. Firmy přestály hlavní topnou sezonu a ceny energií konečně začínají postupně klesat, což se projevilo i na poklesu indexu rizika na 2,5leté minimum,“ komentuje čerstvá čísla Pavel Prokop.

Dílčí ukazatele pak ukazují, že na nárůstu celkového indexu se podílely tři části. Nejvyšší nárůst zaznamenal dílčí index vývoje poptávky, který se proti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 36 bodů a skončil v kladné hladině na téměř 12 bodech. Index rozšíření podnikání se pak zvýšil mezikvartálně o devět bodů a stejně jako index poptávky se vrátil do kladných čísel. Index vývoje investic zaznamenal nárůst o 12 bodů, ale zatím i přes sílící trend zůstává v záporných hodnotách.

Růst poptávky ve druhém čtvrtletí očekává polovina respondentů průzkumu z celkového počtu 400 společností, tedy o 12 procentních bodů víc než minule. Zvýšení investic pro letošek předpokládá přes 40 procent firem a podnikatelů, což je nejvíce od podzimu 2019.

„Výsledky jarního kola měření znovu potvrzují, že respondenti dokážou dobře číst a interpretovat dostupná makroekonomická data. Celkový index i jeho komponenty reflektují obrat ekonomiky příznivým směrem, zároveň však i jistou křehkost pozitivního vývoje, způsobenou setrvalou přítomností některých rizik. Zatím jsme ještě nevyšli z temného lesa ven, ale už se to blíží,“ popisuje aktuální vnímání firem Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB.

Pokud se očekávání firem rozdělí podle velikosti podniků, pak z čísel vychází, že nejoptimističtěji se do budoucnosti dívají největší firmy s obratem nad 40 milionů korun. Index jejich očekávání poskočil ze záporných čísel do kladných a skončil na hodnotě 23 bodů.

Druhé nejoptimističtější jsou ty nejmenší firmy s obratem do tří milionů korun (index 5,2), naopak středně velké firmy s obratem do 40 milionů korun se do budoucnosti zatím příliš uvolněně nedívají. Ačkoliv jejich očekávaní mají rostoucí tendenci, přesto zůstávají „pod hladinou“ s indexem ve výši minus sedmi bodů.

„Je to dáno individuální situací malých firem, které se vyrovnávají s problémy zcela specifickými způsoby,“ komentuje Pavel Prokop růst dobré nálady vzhledem k velikosti firem.

Stres z rizik opadá

Index sledující rizika klesl na zatím nejnižší úroveň od roku 2021 na hodnotu tří bodů. Pro takřka tři pětiny firem a podnikatelů je teď hlavním nebezpečím růst cen včetně energií a vývoj ekonomiky, ovšem ještě na podzim se stejných rizik obávalo téměř 70 procent dotazovaných. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců trápí téměř polovinu firem a se změnami potřeb zákazníků se potká téměř 40 procent.

O něco více než třetinu firem trápí změny legislativy a slabší třetinu pak dopady války. Nedostatek vstupních surovin nyní intenzivně řeší čtvrtina společností. Nejvíce ohrožena riziky se přitom cítí z 11 základních odvětví tři – zemědělství, zpracovatelský průmysl a logistika, kde se cítí ohrožena polovina firem.

Spokojenost s ekonomickou situací v ČR byla v posledních letech velmi nízká a i přes mírný nárůst je tomu tak i nyní. Jen 36 % podnikatelů a živnostníků je se současnou ekonomickou situací spokojeno. Rozhodně spokojena jsou pak jen čtyři procenta dotázaných. Spokojenost se tak pohybuje na poloviční úrovni ve srovnání s lety před rokem 2019.

Nespokojenost pak vyjadřují téměř dvě třetiny podnikatelů a živnostníků. Téměř čtvrtina všech dotázaných je rozhodně nespokojena s ekonomickou situací.

Co se týče inovací, 45 procent firem zavádí spíše drobné inovace, čtvrtina inovace aktivně vyhledává a osm procent se přiznává, že inovace prakticky vůbec nezavádí. Aktivní jsou zde hlavně větší firmy. Malé a menší firmy spíše inovace nevyhledávají.

Téměř polovina firem plánuje inovace v oblastech vývoje nových výrobků a služeb a optimalizace procesů a výroby. Jen o něco méně firem se plánuje zaměřit na inovace výrobků pro koncové zákazníky. Třetina firem také plánuje investice do energetických úspor, což je o polovinu méně než před půl rokem, a 17 procent chce snížit dopad na životní prostředí.

Firmy s obratem nad 40 milionů se významně častěji chystají na inovace vedoucí ke snížení spotřeby energií, chtějí optimalizovat procesy a zlepšovat pracovní prostředí pro zaměstnance.

Udržitelnost je téma pro necelou třetinu firem, a to spíše těch větších a středních, ostatní se o ni zajímají pouze okrajově nebo vůbec. Toto téma je bližší větším a středním společnostem. Dvě třetiny malých firem a živnostníků se o udržitelnost nezajímají.

Zdroj