Předseda Rady ČT Pavel Matocha v článku pro Českou pozici vysvětlil, proč tento kontrolní orgán veřejnoprávní televize byl nucen...

5 měsíce starý 23
Předseda Rady ČT Pavel Matocha v článku pro Českou pozici vysvětlil, proč tento kontrolní orgán veřejnoprávní televize byl nucen konstatovat, že v případě reprezentace SPD ve vysílání porušuje Česká televize zákon. Tato fakta doložil i grafy. Uvedené grafy poskytla Radě ČT Česká televize a vycházejí z výzkumu společnosti Media Tenor!

Rada České televize na základě dat od ČT konstatovala, že prostor věnovaný SPD v politickém zpravodajství, zejména v politických diskusních pořadech, je vzhledem k jejím volebním výsledkům (i k počtu voličů, které reprezentuje) neadekvátně nízký.

Z grafu vidíme, že SPD měla svého zástupce v pořadu OVM za loňský rok celkem osmkrát, KSČM 15krát a TOP 09 17krát. Přitom nemá o polovinu méně, ale naopak více zákonodárců. Poslanecký klub SPD má 19 poslanců, KSČM 15 a TOP 09 jen sedm. Započítáme-li i Senát, celkový počet zákonodárců těchto stran by byl u SPD 19, KSČM 15 a TOP 09 12. "Jak je možné, že v nejdůležitějším politickém diskusním pořadu ČT se zástupci KSČM a TOP 09 vyskytují dvakrát častěji než SPD, byť má více zákonodárců?" ptá se správně Pavel Matocha.

Navíc, jak správně upozorňuje, v této statistice nelze považovat senátory za relevantní s poslanci, protože alespoň ČT je za ně nepovažuje. V politickém zpravodajství ČT v roce 2020 výrazně převažovali poslanci nad senátory – v poměru sedm ku jedné. Také víme, že Senát má mnohem menší demokratickou legitimitu, protože volební účast je mnohem nižší.

„Na pracovním jednání o Výroční zprávě o činnosti ČT 10. března, na němž místopředseda rady Daniel Váňa namítl neadekvátně nízký prostor pro reprezentanty SPD, zazněl a nyní i od některých politiků zaznívá protiargument, že SPD pozvání ČT odmítá. Je však falešný, pokud ČT počet odmítnutých pozvání tají a odmítá předložit i radě. Ta již v lednu uložila generálnímu řediteli Petru Dvořákovi, aby jí předložil počet pozvaných politiků do některých profilových politických pořadů včetně jejich odmítnutí, ale dosud je nedodal, ač mu na začátku března neplnění tohoto usnesení vytkla,“ napsal Pavel Matocha.

„Na základě toho, uvedených dat a všech sledovaných indikátorů naplňování obecného Cíle 1 zaměřeného na poskytování zpravodajských a publicistických informací proto byla Rada ČT nucena konstatovat, že Česká televize splňuje příslušná ustanovení zákona s výjimkou podílu SPD na politickém zpravodajství a účasti jejích zástupců v diskusních pořadech, tedy že v případě podílu SPD zákon nerespektuje. SPD reprezentuje voliče, kteří jí dali hlas, nejsou méněcennější než ti KSČM či TOP 09. Mnozí jsou ochotní nad nespravedlností vůči SPD přimhouřit oči a někteří dokonce její mediální potlačování považují za správné. Rada ČT však nikoliv. Radní nesmějí rozhodovat na základě svých politických preferencí, ale striktně na základě zákona,“ uvedl Matocha.

Členka Rady ČT Hana Lipovská navíc nedávno upozornila na skandální chování generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Ten odmítl splnit usnesení Rady ČT o statistice zvaných hostů, přitom je podle mě očividné, že ČT televize protěžuje své sluníčkářské favority, zatímco vlastence upozaďuje. ČT podle pravomocného rozsudku navíc ve zpravodajství lhala. A těch problémových věcí je mnohem více…

Férovka v podání České televize: SPD bylo na obrazovce pouze 52x, ale ČSSD 295x, ODS 213x, Piráti 112x, STAN 99x, KDU-ČSL 76x, TOP09 69x a KSČM 65x…Vyplývá to ze zveřejněné analýzy vysílání ČT za 3. čtvrtletí loňského roku, posuzoval se poměr výslovných referencí (v obraze či jenom jako zmínka).

Ředitel ČT Petr Dvořák a celé vedení redakce zpravodajství by mělo být okamžitě odvoláno. Doufám, že Rada ČT v novém složení zajistí co nejdříve dodržování zákona o ČT a zarazí tyhle manipulace. Připomínám, že ČT mě již 6 let nepozvala do hlavního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce.

Výše uvedenou analýzu počtu zmínek o jednotlivých politických stranách ve vysílání ČT zpracoval analytik Josef Nerušil, který je také členem Rady Českého rozhlasu a tiskový tajemník Arcibiskupství pražského. Josef Nerušil ve své analýze dokládá, jak zpravodajství ČT zamlčuje, manipuluje, ignoruje a také jednostranně fandí jimi vyvoleným.

ČT podle pravomocného rozsudku ve zpravodajství lhala. V bodě „Informace generálního ředitele“ GŘ Dvořák zcela pominul dva soudní spory, které ČT prohrála, a které pro ni mohou znamenat finanční ztrátu: spor Unie obhájců s ČT o poskytnutí informací a spor s Alenou Vitáskovou kvůli nepravdivým informacím. Právě v tomto sporu soudce Novosad podle tisku mimo jiné konstatoval, že „nelze tolerovat takovéto nepřesné informace o trestních řízeních. Je potřeba být v tomto profesionální,“ a „není možné, aby bylo nepravdivě informováno o tom, že nějaká osoba je trestně stíhaná pro nějaký skutek, když tomu tak není.“

Hnutí SPD již podalo ve Sněmovně zákon na zrušení koncesionářských poplatků. Chceme transformaci České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Ostatní strany náš návrh ale blokují. Podpořte nás prosím v říjnových volbách do Sněmovny, aby byl hlas SPD silnější a abychom měli větší sílu prosazovat náš program.

Zdroj