PŘEHLEDNĚ: Konsolidační balíček vlády. Co se změní, co zlevní a co zdraží

4 měsíce starý 33

Tisková konference vlády ke konsolidačnímu balíčku (11.5.2023)

Tisková konference vlády ke konsolidačnímu balíčku (11.5.2023)

• 

ZDROJ: Blesk: Jiří Koťátko

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) představila konsolidační balíček, který má do státního rozpočtu přinést ještě letos úspory ve výši 94 miliard korun a po dvou letech pak 148 miliard korun. Ozdravný balíček obsahuje 58 opatření, jejichž cílem je snížení deficitu veřejných financí. Dojde na zrušení neinvestičních dotací, zvýšení daně z příjmu právnických osob, zvýšení daně z nemovitosti, tabáku a alkoholu nebo naopak snížení DPH u potravin a bydlení.

Legislativní znění balíčku vláda schválí během června tak, aby první čtení ve sněmovně proběhlo ještě před prázdninami a ozdravný balíček mohl začít platit od 1. ledna 2024. Tady je výběr nejzásadnějším změn:

Snížení národních dotací

 • Podle vlády se z národních dotačních titulů stal byznys, který pokřivuje tržní prostředí ve prospěch velkých firem
 • Dojde ke snížení dotací průřezově na většině ministerstev v celkové výši 54,4 miliardy korun
 • Největší snížení čeká ministerstvo průmyslu a obchodu (20 miliard korun)

Změna podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti 

 • Kvůli minimální nezaměstnanosti v České republice se změní systém podpory v nezaměstnanosti  prodloužením doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu

Snížení státní podpory u stavebního spoření

Daňové slevy a výjimky, kterým hrozí zrušení. Patří k nim i benefity a stravenky

Zdražení dálniční známky 

 • Dojde ke zvýšení ceny dálniční známky ze stávajících 1500 korun na rok na 2300 korun za rok
 • Cena dálniční známky bude pravidelně valorizována 

Zvýšení daně z příjmů právnických osob 

 • Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů právnických osob ze stávajících 19 % na 21 %
 • Současná sazba patří v EU mezi ty nižší, zvýšením dojde k přiblížení se unijnímu průměru

Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance 

 • Vláda znovuzavede nemocenské pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %
 • Snížení sazby v roce 2009 bylo podle vlády nesystémovým krokem a vedlo k nerovnováze systému nemocenského pojištění 

Zvýšení daně z nemovitostí 

 • Vláda navrhne zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek
 • Dojde k zavedení automatické valorizace podle inflace
 • Daň plně připadne státnímu rozpočtu
 • Daňové zatížení segmentu nemovitostí je podle vlády v České republice dlouhodobě velmi nízké

Zrušení nebo snížení daňových úlev z příjmů fyzických osob

 • Vláda navrhuje snížení slevy na dani na manželku, která se nově omezí pouze na manžela nebo manželku pečující o dítě do tří let 
 • Dojde ke zrušení školkovného
 • Vláda navrhuje i zrušení slevy na dani na studenta 
 • Zruší se osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a zrušení osvobození nadlimitních stravenek 
Daňové změny konsolidačního balíčku v příkladech. Jak si pohorší zaměstnanci?

Zvýšení odvodové zátěže OSVČ

 • Vláda navrhuje zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného pro sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy 
 • Navrhuje se také, aby OSVČ platily pojistné nejméně 55 % namísto současných 50 % základu daně 

Zvýšení daně z tabákových výrobků

 • Vláda chce pravidelně zvyšovat spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 % v 2024 a 5 % v každém roce 2025-2027 
 • Daň ze zahřívaného tabáku stoupne o 15 % v každém roce 2024-2027

Zvýšení daně z lihu

 • Dojde ke zvýšení daně z lihu o 10 % v roce 2024 a 5 % v každém roce 2025-2027

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce 

 • Stanoví se dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě DPP
 • První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy
 • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy

Státní rozpočet 2023: český dluh nebezpečně roste

Video se připravuje ...

Státní rozpočet 2023: Český dluh nebezpečně roste

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů

 • Ponechává se současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 korun za zdaňovací období
 • Nově ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, respektive 5 let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 korun na poplatníka

Redukce sazeb DPH a snížení daně

 • Nově budou jenom dvě sazby DPH, základní 21 % a snížená 12 %
 • Dojde tak ke zlevnění potravin, léků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb
 • Točené pivo, kadeřnické služby, noviny nebo služby autorů a umělců se přesouvají do základní sazby 
 • Speciální položkou jsou knihy, u kterých vláda navrhuje nulovou sazbu DPH

 Které produkty mění sazbu daně a co zdraží

 Důchody, čistá mzda, mateřská, nemocenská a další kalkulačky pro rok 2023

 Plánované změny penzijního systému přehledně

Autor: špi, lig

EUR 23.48 23.62
USD 21.59 21.77
GBP 27.03 27.23
Zdroj