Přestaňte škudlit s drahými léky na covid, hospitalizace je dražší, vyzývá Smejkalova skupina

5 měsíce starý 13

„Data ukazují, že tyto léky jsou u vhodně vybraných pacientů velmi pravděpodobně klinicky účinné, ale bohužel stále převažuje povědomí, že jsou dostupné jenom pro pár vyvolených. Pokud pacient splní indikační kritéria a preparát je k dispozici v nemocnici nebo u praktického lékaře, měl by mu být aplikován,” uvedl k doporučení Smejkal, podle něhož je možné léky podat i ambulantně.

Indikační kritéria jsou podle skupiny dvě. Jedním je brzké stadium onemocnění do sedmi dní od začátku příznaků, stav nevyžadující hospitalizaci nebo podávání kyslíku a alespoň jeden z rizikových faktorů, jako onkologické onemocnění, cukrovka 1. typu nebo BMI vyšší než 40 (případně 35 v kombinaci s dalšími rizikovými faktory).

„Právě pokročilejší stadium onemocnění je často důvodem, proč lék není tak často využíván,” uvedla skupina v prohlášení s tím, že včasné podání je zásadní.

Na příliš přísná indikační kritéria, například ve srovnání se zahraničím, poukazují někteří odborníci.

„Monoklonální protilátky je potřeba podat včas – u pacientů, kteří mají riziko zhoršení, ale jsou ještě v klinicky dobrém stavu. V momentě, kdy se jejich stav zhorší, je už na tento typ léčby pozdě,” doplnil přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady František Duška.

Skupina rovněž odmítla, aby přípravky nebyly zvažovány k léčbě kvůli relativně vysoké ceně.

„I kdyby riziko hospitalizace bylo u skupiny s rizikovými faktory sníženo jen o polovinu, léčba by byla ekonomicky výhodná čistě z důvodu menších nákladů pro zdravotnictví,” připomněl další ze členů skupiny, Jan Kulveit z Oxfordské univerzity.

Jedna dávka bamlanivimabu vyjde zhruba na 25 000 korun, v případě REGEN-CoV je to 50 000 korun.

Zdroj