Prezidentské volby přehledně: kdy se budou konat a kdo může kandidovat

5 měsíce starý 48

Samotná volba prezidenta může být jednokolová nebo dvoukolová. Jednokolová je v případě, že v prvním kole získá jeden z kandidátů více než padesát procent hlasů, což se ještě nestalo. Pak se koná druhé kolo, ve kterém soupeří dva nejlepší kandidáti z prvního kola. I prezidentské volby probíhají tradičně dva dny, a to v pátek od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. 

Co potřebujete o prezidentských volbách 2023 vědět:

Termín prezidentských voleb

 • První kolo prezidentských voleb se bude konat 13. a 14. ledna 2023.
 • Druhé kolo se pak uskuteční 27. a 28. ledna 2023.

Termín oznámil 27. června předseda Senátu Miloš Vystrčil. Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu tak, aby se případné druhé kolo konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta. To skončí Miloši Zemanovi 8. března 2023.

Kdo může volit

Volit může občan České republiky starší osmnácti let. 

Volební systém

Prezidentské volby jsou dvoukolové, popřípadě jednokolové, pokud kandidát získal v prvním kole prezidentských voleb více než padesát procent hlasů. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská více než padesát procent hlasů, koná se druhé kolo prezidentských voleb, a to za čtrnáct dní od prvního kola. Druhého kola se účastní pouze dva nejlepší kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. Kandidát, který ve druhém kole získá více hlasů, se stává příštím prezidentem. 

Jestliže před druhým kolem voleb kandidát kandidaturu vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě.

Prezidentské volby - videoprůvodce

Video se připravuje ...

Průvodce prezidentskými volbami

Voličský průkaz

O voličský průkaz šlo v minulosti zažádat i pro prezidentské volby, a tak lze předpokládat, že ani v roce 2023 tomu nebude jinak. Žádost o voličský průkaz se týkala obou kol prezidentských voleb, a tak volič nemusel žádat o průkaz dvakrát. V případě, že chtěl hlasovat jinde pouze ve druhém kole, byly příslušné lhůty týkající se žádosti o voličský průkaz o týden posunuty. Průkaz lze využít jak v Česku, tak v zahraničí. 

Požádat o voličský průkaz může volič ode dne vyhlášení volby prezidenta písemně nebo osobně. Písemná žádost musí být doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, to znamená týden před volbami v pátek v 16:00 hodin. Osobně je možné o voličský průkaz požádat nejpozději dva dny přede dnem voleb, to znamená ve středu do 16:00 hodin.

Elektronicky může zažádat o voličský průkaz pouze člověk, který disponuje datovou schránkou. Písemně nebo osobně může zažádat kdokoli, kdo má právo volit. Žádost se podává na zastupitelském úřadě, u kterého je volič veden ve zvláštním seznamu voličů, nebo na úřadě v místě bydliště.

Při osobní žádosti je důležité nezapomenout doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Zaslaná písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče.

 jak podat žádost a kdy nelze volit ze zahraničí ani mimo trvalé bydliště

Volební komise

Počet členů v komisi určuje vždy starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. Pokud je v dané oblasti voličů více než 300, musí být členů komise minimálně pět. Pokud je počet voličů nižší než 300, mohou být v komisi pouze čtyři členové. V komisi je vždy předseda, místopředseda a další členové komise. Předseda také získává nejvyšší odměnu. 

Podle zákona může být členem volební komise občan České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na našem území. Další podmínkou je přihlášení k trvalému pobytu v tuzemsku, v případě státního příslušníka jiného členského státu EU stačí i registrovaný přechodný pobyt. Člen komise musí být plnoletý a nesmí u něj nastat překážka výkonu volebního práva –⁠ například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody. Logické je, že člen komise nesmí být zároveň kandidujícím.

Jak se stát členem volební komise a jaká vás za to čeká odměna

Mandát a pravomoci prezidenta 

Prezident se volí na pět let. Volí si ho občané České republiky a je hlavou státu. Z výkonu funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Prezident se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Senátu, do roku 2013 skládal slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný útvar Policie ČR.

Hlavní funkcí prezidenta je reprezentace země navenek i ve vnitřních vztazích, z hlediska protokolu jde o prvního ústavního činitele.

Volební lístky

Volební lístky obdrží všichni voliči na území Česka na adresu svého trvalého pobytu nejpozději tři dny přede dnem prvního kola volby. Voliči v zahraničí obdrží volební lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR. Volební lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.

Kandidáti na prezidenta

Kandidovat může každý občan České republiky, kterému je nejméně čtyřicet let a není nesvéprávný. Zároveň musí sesbírat alespoň padesát tisíc ověřených podpisů od občanů České republiky, nebo získat podporu od dvaceti poslanců, anebo od deseti senátorů. Kandidátní listina se musí odevzdat na ministerstvo vnitra 66 dnů před volbami. Podrobný přehled všech kandidátů i potenciálních zájemců najdete v našem podrobném článku:

Kandidáti pro prezidentské volby 2023 >>>

Volební průzkumy 

První průzkumy týkající se prezidentských voleb 2023 se už začínají objevovat. Reflektují ovšem pouze momentální náladu ve společnosti, která se bude měnit s blížícími se volbami a s ohlašováním kandidatur na prezidenta. Výsledky průzkumů jsou tak spíše informační, nelze předpokládat, že by dokázaly nějak předpovědět vítěze. Důležitější jsou pro samotné kandidáty.

 Pavel by porazil Babiše v druhém kole prezidentských voleb

Minulé volby

Minulé prezidentské volby se konaly v lednu roku 2018. První kolo voleb se uskutečnilo 12. a 13. ledna a z devíti kandidátů do druhého kola postoupil dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole, které se uskutečnilo za 14 dní, tedy  26. a 27. ledna, pak o 152 184 hlasů zvítězil Zeman. Své druhé funkční období zahájil 8. března 2018 složením prezidentského slibu. Volební účast v prvním kole byla 61,92 procenta, ve druhém 66,60 procenta.

Předchozí prezidenti 

Od doby vzniku samostatného státu se v Česku a Československu vystřídalo jedenáct prezidentů. Prvním byl Tomáš Garrigue Masaryk označovaný také „tatíček národa“. Prvním prezidentem samostatné České republiky se stal Václav Havel, v roce 2003 ho vystřídal Václav Klaus, který byl v úřadu dvě volební období. Zatím poslední hlavou státu je současný prezident Miloš Zeman. Ten byl jako první český prezident zvolen přímou volbou, a to hned dvakrát.

Dosavadní prezidenti:

 1. Tomáš Garrigue Masaryk – ve funkci od 14. 11. 1918 do 14. 12. 1935
 2. Edvard Beneš – ve funkci od 18. 12. 1935 do 5. 10. 1938
 3. Emil Hácha – ve funkci od 30. 11. 1938 do 14. 3. 1939
 4. Edvard Beneš – ve funkci od 21. 7. 1940 do 7. 6. 1948
 5. Klement Gottwald – ve funkci od 14. 6. 1948 do 14. 3 1953
 6. Antonín Zápotocký – ve funkci od 15. 6. 1948 do 21. 3. 1953
 7. Antonín Novotný – ve funkci od 19. 11. 1957 do 22. 3. 1968
 8. Ludvík Svoboda – ve funkci od 30. 3. 1968 do 28. 5. 1975
 9. Gustav Husák – ve funkci od 29. 5. 1975 do 10. 12. 1989
 10. Václav Havel – ve funkci od 29. 12. 1989 do 20. 7. 1992 a od 2. 2. 1993 do 2. 2. 2003
 11. Václav Klaus – ve funkci od 7. 3. 2003 do 7. 3. 2013
 12. Miloš Zeman – ve funkci od 8. 3. 2013 do současnosti
Zdroj