Při sčítání se zapomnělo na 20 tisíc seniorů se starými občankami

3 měsíce starý 9

Pro občany narozené před 1. 1. 1936, na jejichž občanském průkazu je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“ platí výjimka ministerstva vnitra a tyto průkazy jsou nadále platné i bez strojově čitelných údajů. Při sčítání lidu online formulářem jsou ale seniorům k ničemu - systém nabízí pouze devět znaků pro vyplnění čísla průkazu, tyto průkazy mají ale znaků deset.

Na problém upozornila redakci Novinek čtenářka Zdeňka Karasová, které se nepodařilo online sečíst svou šestadevadesátiletou matku. Ta vlastní právě takový listinný občanský průkaz.

„Platný cestovní pas vzhledem k věku nevlastní, rovněž přihlášení přes bankovní identitu popř. DS nepřichází v úvahu. To znamená, že je v současné pandemii přístupem ČSÚ pod hrozbou sankce nucena ke krajně rizikové papírové formě účasti na sčítání lidu prostřednictvím sčítacích komisařů,“ napsala čtenářka redakci s tím, že matka navíc dosud nemohla být očkována.

Paní Karasová proto kontaktovala přímo Český statistický úřad (ČSÚ), zda by mohl být online formulář rozšířen o jeden znak tak, aby se online formou mohli sečíst i senioři s papírovými průkazy. Bylo jí však řečeno, že pokud nežije daný senior v jedné domácnosti s osobou, která by sčítání vyplňovala jako první a za celou domácnost, sečíst se online formou jinak nelze.

Vnitro: problém by měl být vyřešen v řádu dní

Problému si je vědom jak ČSÚ, který sčítání řídí, tak i ministerstvo vnitra, pod které spadá základní registr obyvatel, z něhož ČSÚ údaje čerpá. O tom, že přípravy na sčítání jsou v plném proudu, informoval ČSÚ už v březnu 2019.

Podle ČSÚ není problém technickou překážkou v online systému. „Staré občanské průkazy v podobě 'knížek' nemají elektronicky čitelnou zónu, avšak ministerstvo vnitra Českému statistickému úřadu čísla takových OP neposkytlo, protože je v základním registru obyvatel vůbec neeviduje. ČSÚ tak nemá možnost získat čísla starých občanských průkazů bez elektronicky čitelné zóny, aby je mohl použít při ověření přístupu k elektronickému formuláři. Důvod, proč jsou v registru obyvatel evidovány pouze elektronicky čitelné doklady, ČSÚ nezná. Zároveň nemůže zpřístupnit formulář jiným způsobem, než jaký stanovuje právní předpis,“ vyjádřil se v pondělí v odpovědi paní Karasové ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ Robert Šanda.

„Základní registr obyvatel neobsahuje jiné referenční údaje, které by mohly respondentům, kteří nemají datovou schránku, sloužit pro jednoznačné ověření. Například neobsahují rodné číslo. Kombinace jména, příjmení a data narození nebývá vždy jednoznačná, vzniklo by riziko zacházení s cizími osobními údaji. Navíc by bylo nutné zapsat jméno a příjmení přesně ve tvaru, v jakém je v registru obyvatel, což řada lidí neví a způsobovalo by to vážné problémy,“ sdělila Novinkám mluvčí sčítání Jolana Voldánová s tím, že v této věci ČSÚ intenzivně spolupracuje s ministerstvem vnitra.

To Novinkám potvrdila i mluvčí rezortu Klára Dlubalová. „O problému víme a věc s ČSÚ projednáváme. Už jsme nalezli řešení,“ sdělila Novinkám. Podle ní ministerstvo vnitra potřebné údaje má, nejsou ale součástí základního registru obyvatel. Ten údaje o strojově nečitelných občanských průkazech neobsahuje. Podle Dlubalové vnitro může údaje poskytnout a je tak teď řada na ČSÚ, aby se na možnost vyplnění online formuláře i pro tento typ občanského průkazu připravil.

„Problém by pak měl být vyřešen v řádu několika dní,“ dodala Dlubalová.

Zdroj