Případem odvolané státní zástupkyně, na kterou údajně cílil bossing, se bude znovu zabývat soud

3 měsíce starý 46

Správní soudy konkrétně přezkoumávaly rozhodnutí někdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO) z roku 2018, jímž byla Kornasová odvolána z funkce na základě výsledků četných kontrol iniciovaných tehdejší krajskou státní zástupkyní Zlatuší Andělovou. Kontroly zjistily řadu dílčích pochybení.

Kornasová už dříve uspěla v jiném, civilním soudním řízení, které vedla proti státu, respektive ostravskému krajskému státnímu zastupitelství. Odvolací Krajský soud v Ostravě jí přiznal 50 tisíc korun jako zadostiučinění za to, že čelila takzvanému bossingu, což je forma šikany v zaměstnání, které se dopouští vedoucí na svém podřízeném.

Městský soud v Praze však žalobu Kornasové odmítl s tím, že rozhodnutí ministra spravedlnosti stálo na objektivně zjištěných nedostatcích její činnosti. NSS se s výsledkem neztotožnil a příslušnou část rozsudku označil za nepřezkoumatelnou. Uložil městskému soudu, aby se podrobněji zabýval tvrzením o šikaně Kornasové a případně také zohlednil civilní rozsudek Krajského soudu v Ostravě.

NSS: Při zatížení mimořádným množstvím úkolů by Kornasová práci nemohla zvládat 

NSS připustil, že pokud by krajská žalobkyně bez dostatečných důvodů zatěžovala Kornasovou mimořádným množstvím různých úkolů, necitlivě zasahovala do jejích řídících kompetencí, a pokud by tento postup trval delší dobu a přesáhl určitou míru, pak by Kornasová objektivně nemohla zvládat efektivní řízení okresního státního zastupitelství.

„To by platilo tím spíše, bylo-li by prokázáno, že pozice stěžovatelky byla krajskou státní zástupkyní podkopávána u jejích podřízených, ať již různými formami dehonestujícího chování či vytvářením nesnesitelných pracovních podmínek, u nichž bylo možné předpokládat, že nepominou, dokud bude stěžovatelka v pozici okresní státní zástupkyně,“ stojí v rozsudku.

Kornasová ani Andělová už ve funkcích nepůsobí. Kornasová je řadovou státní zástupkyní. Andělová odešla z vlastního rozhodnutí.

Zdroj