Přišel opět čas na změnu dodavatele energií? Na co si dát pozor

2 týdny starý 13

Zastropování cen energií platí od počátku letošního roku, přičemž pro elektřinu je cena stanovena na maximálně 6050 Kč/MWh včetně DPH a pro plyn na maximálně 3025 Kč/MWh. Nicméně současné ceny se již dostávají i pod tento vládou stanovený strop.

Uklidnění situace na velkoobchodním trhu s energiemi využívají i různí zprostředkovatelé, kteří ve snaze přesvědčit zákazníky ke změně dodavatele nabízejí uzavření nových smluv na dobu určitou na dodávky elektřiny a plynu.

Jak upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest: „Spotřebitelé by měli vědět, jaká vůči těmto zprostředkovatelům smluv na dodávku plynu a elektřiny mají práva.“

PRE nabídne fixace s cenami energií pod vládním stropem

Ekonomika

Činnost zprostředkovatelů reguluje zákon

Činnost zprostředkovatelů činných v energetických odvětvích je na základě novely energetického zákona regulována zákonem, navíc zprostředkovatelé ke své činnosti potřebují i oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

„Nyní je v registru zprostředkovatelů ERÚ uvedeno 622 osob, fyzických i právnických. Každý zprostředkovatel je již od prvního kontaktu se spotřebitelem povinen ho informovat o skutečnosti, že s ním jedná jako zprostředkovatel, zejména prokázat se osvědčením ERÚ a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo a registrační číslo,“ doplnila Hekšová.

V případě, že tak neučiní, spotřebitel by s ním neměl dále vůbec jednat, je totiž pravděpodobné, že nejde o registrovaného zprostředkovatele, ale o podvodníka, upozorňuje dTest.

„Málo se ví, že zprostředkovatel registrovaný u ERÚ musí zohledňovat při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele, a dokonce jim dávat přednost před zájmy vlastními,“ podtrhla zásadní povinnosti zprostředkovatelů ředitelka dTestu.

Povinností zprostředkovatele je předání spotřebiteli pravdivých informací o všech podstatných skutečnostech nabízených dodávek, včetně případných hrozících škod apod.

Změna smlouvy na přepážce: od dodávek nelze odstoupit

Pokud smlouvu o dodávkách energií změníte na přepážce dodavatele, od dodávek energií už pak zpravidla není možné couvnout. Nová smlouva je totiž pevným závazkem jak pro zákazníka, tak pro dodavatele a ukončit ji bude možné pouze způsobem uvedeným ve smlouvě či v zákoně.

Kdy lze bez postihu změnit dodavatele energií

Finance

Na druhou stranu, uzavřete-li při změně dodavatele novou smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, máte právo od této smlouvy odstoupit podle obecných pravidel ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

„Pozor, pro smlouvy uzavřené zprostředkovatelem má spotřebitel ještě jedno výhodné právo navíc, a to, že je oprávněn bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu,“ upozornila Hekšová.

Jak dále vysvětlila, zákazníkovi stačí v průběhu lhůty odeslat oznámení o výpovědi závazku dodavateli. „Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy dodavateli energie.“

Není třeba se obávat i samotného závazku ze smlouvy se zprostředkovatelem, takový závazek můžete kdykoliv vypovědět, a to bez výpovědní doby a bez sankce. Stejně tak má spotřebitel právo odvolat zmocnění k uzavření nebo změně smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, které zprostředkovateli v minulosti udělil.

Energošmejdi zneužívají cenový strop na energie k podpisu nevýhodných smluv

Ekonomika

Zdroj